Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

Pot doživetij - sprostitveni prostor znotraj alpskega mesta

03.04.2007
Pot doživetij - sprostitveni prostor znotraj alpskega mesta

Leta 2005 so v Sonthofnu, ki je bil tisto leto nosilec naziva "Alpsko mesto leta", uredili novo doživljajsko pot, ki se zacne v središču mesta in mestni prostor povezuje s sosednjim naravnim rezervatom Visoke Allgäuske Alpe. Pot je med seboj povezala ekološke površine znotraj mesta in jim tako povečala vrednost. Ob tem so bile na vidnejših mestih postavljene tudi informativne table, ki označujejo naravne in zgodovinske posebnosti tega območja in pojasnjujejo njihov pomen, obenem pa jih povezujejo z igrivimi nalogami, ki so namenjene najmlajšim. V gozdu je bilo zgrajeno tudi igrišče, kjer se otroci lahko igrajo na sonaravnih igralih in tako vzpostavijo pristen stik z naravo.

Več...

Študija izdelave načrta ukrepov in varovanja v primeru naravnega in kmetijskega prostora ter gozdov občine Gap

03.04.2007

V mestu Gap si prizadevajo za celotno predelavo in novo verzijo planske dokumentacije, saj želijo izboljšati kakovost življenja in spodbuditi ohranjanje naravne dediščine, npr. izredne naravne prostore, krajine, oblike obdelovanja zemljišč in raznovrstnost biotskega ravnovesja. Cilj takega delovanja je razviti različne trajnostne oblike rabe zemljišč, ki se med seboj dopolnjujejo, in določiti instrumente in ukrepe, ki so potrebni v ta namen.

Več...

Ureditev prehoda na selitveni poti koščencev s pomočjo inženirskobioloških načinov gradnje

03.04.2007

Selitvena pot koščenca (Austropotamobius pallipes) v gorskem potoku Turrelet v Gap-Charance je prekinjena na treh mestih. Gap je v svojih prizadevanjih za varstvo okolja sklenil, da bo zgradil ustrezen prehod, s pomočjo katerega bodo lahko rečni raki premagali omenjene tri ovire

Več...

Gradbena ekologija in energijska učinkovitost v otroških vrtcih v kraju Povo

03.04.2007
Gradbena ekologija in energijska učinkovitost v otroških vrtcih v kraju Povo

Gradnja otroškega vrtca v skladu s kriteriji gradbene ekologije (okolju prijazni, reciklirani, prefabricirani gradbeni materiali) in energijske učinkovitosti (velika steklena okna, obrnjena na jug, optimalna izolacija sten, sončni kolektorji na strehah).

Več...

Energija iz sistemov ogrevanja na lesno biomaso Sonthofen

03.04.2007
Energija iz sistemov ogrevanja na lesno biomaso Sonthofen

Sistem daljinskega ogrevanja na robu mesta prek več kot 5 km dolgega omrežja energetsko oskrbuje okoli 50 javnih zgradb. Pri tem se uporablja le naravni les iz domačih gozdov in krajine.

Več...

Sprejemniki sončne energije na javnih zgradbah

03.04.2007
Sprejemniki sončne energije na  javnih zgradbah

V okviru programa Agenda 21 se spodbuja raba alternativnih virov energije v obliki namestitve sprejemnikov sončne energije na šolske objekte. V sodelovanju s šolami je bilo tudi ustanovljeno društvo za spodbujanje rabe tovrstnih energetskih virov.

Več...

Upravljanje z energijo na lokalni ravni

03.04.2007

Mesto Sonthofen že od leta 2002 dalje v sodelovanju s Centrom za energijo in okolje Allgäu (eza) upravlja z energijo na lokalni ravni in si pri tem prizadeva za čim bolj varčno rabo energije in zmanjšanje porabe energije v nepremičninah, ki so v lasti mesta. Z izobraževanjem osebja, obhodno službo in tehničnimi izboljšavami se potrebe po energiji stalno zmanjšujejo. Trenutno mesto trajnostno upravlja z 16 objekti.

Več...

Rekuperacija energije pri oskrbovanju z vodo

03.04.2007
Rekuperacija energije pri oskrbovanju z vodo

Napajanje mestnega sistema oskrbe z vodo poteka iz vodnih rezervoarjev, ki ležijo okoli 165 metrov nad oskrbnim območjem. Tlak, ki se ne izkorišča za oskrbovanje z vodo, se uporablja za pogon generatorja maksimalne moči 40 kW.

Več...

Uporaba infrardeče termografije pri snemanju iz zraka na območju mesta Gap

03.04.2007
Uporaba infrardeče termografije pri snemanju iz zraka na območju mesta Gap

V okviru Prve listine o varstvu okolja za obdobje 2001-2006 je Gap sprejel vrsto smernic in sklepov, da bi izboljšalo nadzor nad porabo energije v mestu in meščane spodbudilo k varčevanju z energijo. V okviru akcije za spodbujanje varčevanja z energijo in zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov je mesto Gap sklenilo, da se na območju občine začne v ta namen uporabljati infrardeča termografija.

Več...