Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

GET- projekt za mlade, od katerega imajo koristi vsi

15.01.2008

GET [gaining, engaged teens] pomeni v anglešcini "pridobiti, dobiti, izkoristiti" in tako že ime projekta izraža glavno idejo: vsi, ki pri projektu sodelujejo, tako mladi kot drugi posamezniki in inštitucije, naj bi - vsak na svoj nacin - imeli od projekta korist in z njim nekaj pridobili. V projektu GET so mladi za vsako uro nudenja prostovoljne pomoci nagrajeni z 10 tockami. Tocke se lahko zbirajo ali zamenjajo za nagrado v blagu, kar konkretno pomeni, da so mladi nagrajeni, ce pospremijo na sprehod prebivalca doma za ostarele ali ce odidejo na izlet z deklico z Downovim sindromom - in sicer vedno v enakem razmerju, ne glede na to, katero vrsto socialno varstvene storitve opravljajo. Za pridobljene tocke mladi prejmejo vrednostne bone in konkretne nagrade "v blagu", denimo kartice za mobilni telefon, MP3 player ipd., ko pa gre za posebne dosežke, prejmejo poseben certifikat obcine.

Več...

e5- deželni program za energijsko ucinkovite obcine

15.01.2008

e5 je program, v okviru katerega vorarlberški Inštitut za energijo podpira obcine, ki želijo v okviru zmožnosti svoje energetske politike aktivno prispevati k trajnostni rabi energije. Program e5 je "pomoc samopomoci". V praksi obcina najprej ustanovi skupino za energijo e5, ki z zunanjimi sodelavci, ki spremljajo in vodijo projekt, za obcino pripravi program ukrepov na podrocju energetske politike in - odvisno od ukrepa - skrbi tudi za njihovo izvedbo v praksi. Stanje izvajanja programa ukrepov se preverja v enakomernih casovnih presledkih, kar zagotavlja njegovo vsebinsko aktualnost, dopolnjuje pa se ga z novimi ukrepi.

Več...

Begegnungen Prättigau - Montafon

15.01.2008

Sosednji regiji Prättigau (CH) in Montafon (A) kljub zelo podobnim kulturnim, geografskim in demografskim razmeram doslej skorajda nista imeli stikov in nista izkoristili potencialnih si-nergij pri sprejemanju skupnih ukrepov za delovanje na podrocju okolja, turizma, zgodovine in obicajev. Projekt pobude Interreg III A "Prättigau/Montafon: srecanje sosedov" naj bi tako ustvaril pogoje, da bi ob meji, ki je stoletja veljala le za locnico, prvic skupaj izdelali številne razvojne zasnove in da bi regiji tamkajšnji kulturni prostor vsaj deloma oživili s pomocjo veli-kih razvojnih možnosti

Več...

Ustvarjanje dodane vrednosti v alpskem visokogorju

13.07.2007

Protokol o izvajanju Alpske konvencije na področju turizma, člen 7.1: Pogodbenice izvajajo politiko, ki je stalno in dosledno usmerjena v kakovostno turistično ponudbo v celotnem alpskem prostoru, pri čemer je treba upoštevati zlasti ekološke zahteve.

Več...

Natura 2000 Ludescherberg

28.04.2007
Natura 2000 Ludescherberg

Za obmocje Nature 2000 Ludescher Berg so znacilni kamnita travišca na apnencastih tleh, gorski gojeni travniki, nizka mocvirja in nahajališca lehnjaka. Nezadostno kmetijsko obdelo-vanje oz. intenziviranje kmetijstva ogrožata omenjene zašcitene vire, ki se lahko ohranijo le s trajnostnim gospodarjenjem. V sodelovanju s kmeti se ugotavljajo obstojece pomanjkljivosti pri gospodarjenju, pripravlja se tudi zasnova gospodarjenja. Projekt spremlja vsestransko delo na podrocju odnosov z javnostmi.

Več...

Alchemilla - projekt gojenja zelišc v Biosfernem par-ku Großes Walsertal

28.04.2007
Alchemilla - projekt gojenja zelišc v Biosfernem par-ku Großes Walsertal

Pri projektu Alchemilla sodeluje 16 žensk z obmocja Biosfernega parka Großes Walsertal. Njihova naloga je javnosti seznaniti z vso raznolikostjo zelišc in mu posredovati s tem pove-zano znanje, obenem pa opozoriti na bogastvo, ki ga dajejo kulturne in divje rastline v navi-dezno pusti pokrajini te doline. Alchemilla so kakovostni zelišcni izdelki z dodatki, ki izvirajo iz regije, ekološkega kmetijstva ali pravicne trgovine, so pa tudi bogata ponudba razlicnih izobraževalnih tecajev. Predvsem pa je Alchemilla projekt žensk in projekt za ženske, pri katerem gre za povezovanje žensk in krepitev njihovega položaja, obojestransko priznavanje in spoštovanje, možnosti zaslužka, o katerih odlocajo ženske same. Alchemilla je pomembna izkušnja iz prakse, ki se odlicno ujema z naceli biosfernega parka, saj so sodelovanje in iz-menjava, spodbujanje medsebojnega sožitja, spoštovanje lastnega in njegovo vrednotenje obenem tudi osrednje naloge parka.

Več...

Hiša zavarovanih območij in gora

03.04.2007
Hiša zavarovanih območij in gora

V Chambéryju je 26. septembra 2006 svoja vrata odprla Hiša zavarovanih območij in gora (Maison des Parcs et de la Montagne). V hiši si je mogoče ogledati trajno multimedijsko razstavo, ki se razteza na 400 m² površine. Predstavitvi zavarovanih območij v regiji Rona-Alpe, Franciji in drugod po svetu sledi še prikaz štirih naravnih rezervatov, ki ležijo v neposredni okolici Chambéryja. To sta regijska naravna parka Massif des Bauges in Massif de Chartreuse, narodni park Vanoise in varstveno območje ob jezeru Le Bourget. V hiši ima svoj sedež tudi 15 turističnih društev, ustanov in planinskih zvez (gorski vodniki, zdravniki reševalci, izvoljeni predstavniki organizacij, spremljevalci, Mreža zavarovanih območij v Alpah itd.), ki so pomemben forum za delovanje na področju razvoja gorskega sveta v prihodnje in obenem obveščanje javnosti o teh vprašanjih.

Več...

Razstava "Alpe 2020 - nove transverzale"

03.04.2007
Razstava "Alpe 2020 - nove transverzale"

Prvič doslej se na enem mestu predstavljajo štirje bazni predori, in sicer Gotthard, Lötschberg, Brenner in Lyon-Torino. "Veliki projekti 21. stoletja" bodo v tranzitnem prometu čez Alpe in evropskem prometu povzročili pravo revolucijo, pa tudi omogočili znatno večji obseg kombiniranega tovornega prometa po železnici in cesti kot tudi potniškega železniškega prometa na progah za višje in visoke hitrosti. Na 2000 m² razstavne površine so prikazane tudi čezevropske prometne mreže, ki vključujejo vse vrste transporta (cestni, železniški, vodni, letalski), ter trajnostna prometna politika Evropske unije. V okviru razstave je bil organiziran tudi evropski simpozij (www.alpes2020.org).

Več...

Razglasitev naravnih spomenikov v mestu Beljak v letu 2005 (Maibachl, Petschnigteich, skupina dreves čremsa)

03.04.2007
Razglasitev naravnih spomenikov v mestu Beljak v letu 2005 (Maibachl, Petschnigteich, skupina dreves čremsa)

Leta 2005 je mesto Beljak razglasilo in zavarovalo tri naravne spomenike: termalni izvir Maibachl, visoko barje Petschnigteich in skupino dreves čremse. Ker posamezni objekti med seboj niso primerljivi, je bilo treba izdelati in uresničiti različne varstvene zasnove, opraviti številne raziskave in sprejeti različne ukrepe, da bi na vseh treh lokalitetah - tako rekoč sredi Beljaka - poleg obstoječe stopnje varstva izboljšali še pestrost vrst in kakovost življenja.

Več...

Naravni park Monte Bondone

03.04.2007
Naravni park Monte Bondone

Ureditev parka na območju Monte Bondone, ki poleg že obstoječega zavarovanega krajinskega območja obsega tudi javne gozdove, travnike (trava se bo uporabljala za potrebe fitoterapije), območje okoli botaničnega vrta kot tudi območja, pomembna z arheološkega vidika ali pa zaradi favne.

Več...