Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Primeri dobre prakse

Občinski proračun na razglednici

01.03.2019
O tem, katerim projektom bo občina namenila proračunska sredstva, prebivalci občine Mals/I soodločajo – od spodaj navzgor.
Image caption:
© Martina Waldner

Otroško igrišče dogodivščin, vaški kino, preprečevanje nastanka odpadkov in številne druge ideje. Občinska referentka Marion Januth se je za hip ustavila in zajela zrak, potem pa naprej naštevala, kaj vse so v Malsu, občini v dolini Venosta na Južnem Tirolskem, izpeljali na podlagi participatornega proračuna. V Malsu so od leta 2016 občani tisti, ki od spodaj navzgor odločajo, katerim projektom bodo v posameznem letu namenili 200.000 EUR iz investicijskega plana občine. »V naši občini smo želeli enostavno storiti nekaj, zaradi česar bi ljudje imeli več možnosti za aktivno sodelovanje v razpravi in v procesih odločanja.« Občani Malsa so tako že v prvem letu prispevali 47 predlogov za projekte, od katerih jih nato občina letno uresniči okoli pet do deset.

Predlogi se zbirajo tako, da občani na posebnih obrazcih – razglednicah, ki jih pripravi občinski urad, navedejo največ tri vsebinske predloge. O predlogih glasujejo vsi prebivalci, starejši od 16 let, točke pa podelijo vsaj trem idejam. »Prvo leto je lahko vsak navedel en sam projekt,« je pojasnila Marion Januth. »Novi sistem točkovanja pa bo omogočil, da bo možnost za izvedbo imelo več projektov.«

V letu 2019 želijo tako prebivalci Malsa uvesti avtobusno linijo v dva oddaljenejša zaselka občine, izvesti sanacijo suhih zidov in obnoviti pozabljene stare poti ob vodnih kanalih (Waalwege), obuditi delovanje Semenarske zadruge Mals in spodbuditi pestrost sort v zgornji Venosti. Veliko projektov se bo izvajalo dlje od enega leta, tako tudi študija izvedljivosti za ekološko dolino Matsch (Biotal Matsch). Zelo pogosto se predani prebivalci občine sami aktivno vključijo v izvajanje določenega projekta, kar kaže tudi primer že omenjenega projekta ureditve otroškega igrišča.

Ravno tako dobrodošli so varčevalno naravnani predlogi občanov: informativna brošura o participatornem proračunu, ki je doslej izhajala enkrat letno, ni več potrebna, saj ta, kot je povedala Marion Januth, po prepričanju mnogih veliko stane in le obremenjuje okolje: »Odločili smo se, da se ji odpovemo, zdaj pa v ta namen uporabljamo občinsko glasilo.« Seveda se v Malsu ne želijo več odpovedati participatornemu proračunu. 

 

Več informacij: www.gemeinde.mals.bz.it/de/Buergerhaushalt (de, it)

shranjeno pod: Socialne inovacije
Kratek opis

Kaj: Participatorni proračun Občine Mals

Kdo: Občina Mals

Kje: Južna Tirolska/Italija

Kdaj: letno, od leta 2016

Kako: Vsi prebivalci občine Mals so vabljeni k predložitvi lastnih predlogov za investicije in projekte, katerih izvedba je v pristojnosti občine Mals. Predlogi bodo predmet razprave na skupnem javnem posvetu, na podlagi demokratičnega postopka pa bodo ovrednoteni in razvrščeni glede prioritete. Izbranih bo deset najboljših projektov, za izvedbo katerih bo občina v naslednjem letu zagotovila 200.000 EUR.

Prenosljivost in uporabnost v drugih regijah: Prvi korak storimo, ko smo občani in občanke o ideji prepričani in navdušeni nad njo, je pojasnila občinska referentka Marion Januth. V Malsu je uvedbo participatornega proračuna predlagal župan. Če se večina članov in članic občinskega sveta strinja, lahko k sodelovanju in odločanju pritegnemo tudi državljane in državljanke, npr. z informativnimi prireditvami. Vsaka občina si mora poiskati svojo pot, je bila prepričana Januthova in dodala: »Uspeh bo le tako zagotovljen.«