Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Primeri dobre prakse

Čas in znanje kot kapital

© Občina Hohenems

V Vorarlbergu/A ne plačujejo le z gotovino, temveč tudi s talenti.

Mirko je za uro košnje pri Sabine prejel 100 talentov, torej je bila slednja v minusu za 100 talentov. Nekaj tednov pozneje je Sabine svoj primanjkljaj izravnala: najprej s prodajo domačega peciva za 50 talentov, nato pa še z inštrukcijami dijaka, za kar je prejela še 50 talentov in spet dosegla pozitivno stanje. Pozitivno tudi zato, ker je kot mama treh otrok na tesnem z denarjem, možnosti za finančno ugoden dodatni zaslužek pa so omejene.

Posameznikom, kot sta Sabine in Mirko, mreža za pravično ekonomijo TALENTE, ki je bila ustanovljena leta 1996, omogoča, da si lahko med seboj izmenjujejo različne storitve ali blago, kot so doma narejena rokodelska dela, zelenjava z domačega vrta ali rabljena oblačila. Menjave se merijo in plačujejo s časom. 100 talentov je vrednih eno uro – preračunano v evre to znese okoli deset evrov. Člani mreže so pripadniki vseh generacij, odrasli, mladi in otroci, včlanjena pa so tudi društva in podjetja. V Vorarlbergu/A danes talente kot brezobrestno vzporedno denarno sredstvo uporablja že okoli 2.000 ljudi, ki so zaslužni, da je pobuda postala največji sistem alternativne vzajemne izmenjave v Srednji Evropi.

Opazovati, kako ljudje razvijajo svoje sposobnosti in spretnosti ter jih delijo z drugimi, je eno od velikih doživetij, pravi Gernot Jochum-Müller, predsednik društva in poslovni svetovalec. »To je nekaj povsem drugega, kot je izpolnjevanje suhoparnih zahtev iz profila za razpisano delovno mesto, saj sprošča ustvarjalnost in daje navdih.« Mreža spodbuja sodelovanje, ljudje razvijajo svoje sposobnosti in za marsikoga je to celo temelj, na podlagi katerega pozneje uradno prijavi dejavnost in začne graditi svojo samostojnost.

Leta 2008 je društvo ustanovilo zadrugo za združevanje projektov. Eden od projektov je tudi spletna platforma Zeitpolster, ki je začela delovati februarja 2018. Prostovoljci, ki skrbijo za starejše, se povezujejo v skupine. Za eno uro dela prejmejo osem evrov. Trije evri se stekajo na račun za nujne primere, ki je posamezniku, ki pomaga, na voljo takrat, ko bi sam potreboval pomoč. Iz preostalega zneska se plačujejo stroški zavarovanja prostovoljcev, stroški aktivnosti, ki jih izvaja skupnost, in organizacijski stroški. Za projekt so zanimanje že pokazali tudi nekateri drugi socialni zavodi in občine.

 

Več informacij na www.talente.cc (de)

shranjeno pod:
Kratek opis

Kaj: mrežna izmenjava na podlagi alternativne denarne enote – t. i. talentov

Kdo: društvo TALENTE-Vorarlberg

Kje: Vorarlberg/A

Kdaj: od leta 1996

Kako: Člani društva si izmenjujejo storitve in materialne dobrine. Pri tem ne uporabljajo klasičnega denarja, temveč je njihova obračunska enota talent. Člani imajo svoj račun. Delovanje društva se financira izključno iz članarin.

Prenosljivost in uporabnost v drugih regijah: Sistem vzajemne izmenjave na podlagi talentov, alternativne denarne enote, je vsestranska pobuda, ki potrebuje jasne in prepričljive cilje, ki pa jih je mogoče uresničevati le postopoma. Društvo ALLMENDA social business eG je na voljo za vsa vprašanja in informacije - da ne bo treba nikomur izumljati kolesa, doda njegov predsednik Gernot Jochum-Müller.