Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Primeri dobre prakse

Ambasadorji gorà

01.07.2021
»Be Part of the Mountain/Bodi del gorà« predstavlja kooperacijsko pobudo alpskih zavarovanih območij, naravovarstvenih organizacij, javnih ustanov, planinskih društev in zvez ter veleposlanic in veleposlanikov za prilagajanje gorskih športov potrebam in zahtevam okolja.
Image caption:
Gorski športi s spoštovanjem za alpsko naravo: listina »Be Part of the Mountain/Bodi del gorà« prispeva svoj delež. © ALPARC

Zavarovana območja, naravovarstvene organizacije, javne ustanove, planinska društva in zveze ter veleposlanice in veleposlaniki – združeni v pobudi »Be Part of the Mountain/Bodi del gorà«. Pobudo, namenjeno vzpostavljanju okvirjev za lažjo izmenjavo primerov dobre prakse, razvoj orodij za osveščanje obiskovalk in obiskovalcev in izvajanje skupnih komunikacijskih dejavnosti za spodbujanje okolju in naravi prijaznega vedenja med ljubiteljicami in ljubitelji gorskih športov, koordinira Mreža zavarovanih območij v Alpah ALPARC. »Be Part of the Mountain/Bodi del gorà« temelji na listini, med katere podpisnice in podpisnike so vabljene organizacije ter veleposlanice in veleposlaniki, ki se želijo pridružiti izmenjavi in sodelovati pri izvajanju komunikacijskih ukrepov na (vse)alpski ravni.

Dodatne informacije: www.bepartofthemountain.org (de, fr, it, sl, en)

Kratek opis

Kaj: Pobuda »Be Part of the Mountain/Bodi del gorà«

Kdo: Mreža zavarovanih območij v Alpah ALPARC

Kje: Chambery, France

Kdaj: 2018

Prenosljivost: Pobuda je trenutno osredotočena na sleherne športne dejavnosti v naravi, izvajane na zavarovanih območjih celotnega alpskega prostora (perimeter Alpske konvencije). V prihodnosti bi lahko bila razširjena tudi na druga gorska območja, ki se soočajo s podobnimi izzivi.

14 primerov dobre prakse

Image caption:

namigov za učinkovito vodenje obiskovalk in obiskovalcev specialps2.cipra.org