Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

Povezava tradicionalne gospodarske dejavnosti in prometa v luči trajnostnega gospodarjenja v Logarski dolini

Neposredna prodaja kmetijskih pridelkov, preusmejanje kmetijstva v biološko-dinamično pridelavo z namenom vzpostaviti sonaravno proizvodnjo in ohranjati naravno dediščino.

Cilj

Povezati tradicionalne gospodarske dejavnosti s turističnim obiskom, z namenom povečati prihodek tradicionalnih dejavnosti (kmetijstva), s čimer se bo ohranila stoletna identiteta kraja in prebivalcev. Obogatitev turistične ponudbe z lokalnimi in regionalnimi izdelki višje kakovosti. Predelava volne, predstavitev naravne in kulturne dediščine, preusmeritev v biološko kmetijstvo in sonaravno gozdarstvo. S tem bodo zagotovljeni ohranjanje narave, estetska vrednost pokrajine, kot tudi turistična funkcija Logarske doline.

Izvedba

1992: Ustanovitev Logarska dolina d.o.o. Preusmeritev na biološko kmetijstvo in neposredno trženje. Ohranjanje kulturnih in naravnih spomenikov. - ureditev učne posti, ki vodi skozi celo dolino on zbliža obisovalce z naravo. V teku je projekt, ki bo v celotni dolini vzpostavil gretje na biomaso (lesni ostanki)

Učinek

Stanje naravne in kulturne dediščine, kot tudi turistična funkcija Logarske doline se lahko še izboljšajo.14 kmetij v okolišu se je preusmerilo na biološko kmetovnje, štiri kmetije pa na neposredno trženj. Nekaj gostinskih obratov pa nudi lokalne jedi. Turisti na vse spremembe kažejo pozitiven odziv.

Udeleženec

Podjetje Logarska dolina d.o.o.( Ustanovljeno leta1992, na podlagi sodelovanja lokalnega prebivalstva, lokalnih oraganizacij in podjetij) , Ministrstvo za okolje in postor, Občina Solčava

Financiranje

Skupni stroški projekta: 1,5 Mio. DM
Financiranje: 30% Logarska dolina d.o.o. 70% država in občine

Kontaktna oseba

Nature Park Logarska Dolina
Logarska dolina d.o.o.
Avgust Lenar
Logarska dolina 9
3335 Solčava / SI
Telefonska številka: +386 41 766 098
Faks: +386 63 847 1290
Spletna stran: http://logarska-dolina.si