Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

Odpadne vode-kanalizacijski sistem v Kranjski Gori

Ureditev 50 kilometrov dolgega kanalizacijskega sistema in izgradnja čistilne naprave.

Cilj

Urejena kanalizacijska problematika in s tem izboljšana kvaliteta življenja, večja gospodarska konkurenčnost in prednost v turizmu. Poleg velikega pomena za okolje, služi ta projekt tudi kot pilotni projekt na regionalni ravni.

Izvedba

Občina je v avgustu 1997 na razpisu dodelila koncesijo za izgradnjo kanalizacijskega sistema s čistilno napravo nemškemu podjetju SHW Essen, ki je hčerinsko podjetje podjetja Berliner Wasserbetriebe. S prvo fazo uresničevanja projekta so začeli že v letu 1998, saj je dotedanje obremenjevanje reke Save z veliko količino odplak zahtevalo hitro ukrepanje. Tako si je občina prizadevala začeti s projektom najkasneje v sredini leta 1998.
Projekt je bil razdeljen na naslednje faze:
1. Faza: Razpis za dodelitev koncesije, preverjanje in preučitev finančnih možnosti za posojila in sredstva EU-Phare
2. Faza: Tehnične podlage, gradbeni načrt, potrditev
3. Faza: Izgradnja kanalizacijskega omrežja -glavnega zbirališča in krajevnega sistema (priključek krajevne skupnosti Dovje Mojstrana-čistilna naprava Jesenice) 1999-2000
4. Faza:Mednarodni razpis: Čistilna naprava in glavno zbirališče - Phare LISF Fond - glavno zbirališče in čistilna naprava Rateče-Gozd Martuljek (2000 - 2001).
5. Faza: Krajevno omrežje v krajevnih soseskah (2000 - 2003).
Zaključek projekta 2003, trajanje koncesije 18 let.
Kot pilotni projekt s prvo B.O.T koncesijo je projekt nazadnje premagal vse zakonske ovire. Naslednji problem predstavljajo nadzarovano nizke cene za odpadno vodo in obratovanje čistilne naprave, ki so socialno in ne ekonomsko naravnane.

Učinek

Občina Kranjska Gora si danes prizadeva ubrati pot udejanjanja sonaravnega in okoljsko zavednega razvoja in s tem pridobiti certifikat "Okoljsko prijazne občine". To prizadevanje se pozitivno odraža na številnih področjih, zlasti na področju turizma (turistična infrastruktura-kolesarske in sprehajalne poti). Projekte varovanja okolja in udejanja sonaravnega razvoja, razvoj okolske zavesti in turističnih produktov pa načrtujejo tudi v prihodnje.

Lokacija

Kranjska Gora

Udeleženec

Občina Kranjska Gora, Koncesijonar SHW Essen (Nemčija)

Financiranje

Skupni stroški znašajo 18,6 Mio. DM. 25% sredstev je priskrbela občina, 25% sredstev je bilo zagotovljenih iz strukturnih skladov EU in 50% sredstev je prišlo z naslova EIB - Evropske investicijske banke na račun koncesijonarja.

Kontaktna oseba

Hugo Oitzl
Kolodvorska 1a
4280 Kranjska Gora / SI
Telefonska številka: +386 64 881 846
Faks: +386 64 881 350