Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

Na poti k vzorni ekološki občini

Mäder/A

O viziji, ki usmerja, in toploti, ki nastaja: avstrijska občina Mäder je vodilna pri oblikovanju celostne zasnove trajnostnega razvoja, saj premore lokalni energetski koncept, energijsko učinkovite stavbe, trajnostno urejanje prostora, usmeritve za socialno politiko, sodelovanje z drugimi občinami - skratka, vzorna občina na področju varstva okolja. © Geminde Mäder

Rainer Siegele pogosto potuje. Naj bo to seja Omrežja občin "Povezanost v Alpah", katere predsednik je, srečanje predstavnikov občin, ki sodelujejo v programu e5, prireditev, ki ga organizira Zveza za podnebje - s tako aktivnim županom je v avstrijsko občino Mäder prišla razgibanost. Eden njegovih ambicioznih ciljev je drastično znižati porabo energije v občini in občutno izboljšati bilanco CO2. Občina Mäder je k Zvezi za podnebje pristopila že leta 1993 in je na svojem območju delovanja že dosegla cilj Zveze. To je dosegla zaradi vrste ukrepov, ki jih je vključila v energijsko zasnovo celotnega območja občine. Osrednja točka zasnove je spodbuditi prebivalstvo k odgovornemu ravnanju z energijo in ga tudi ustrezno izobraziti. Občinsko glasilo Mäderer Usscheall'r tako redno poroča o aktualnem dogajanju na področju varčevanja z energijo, občina pa o tej temi vsako leto organizira vsaj dve prireditvi. Občina Mäder se odlikuje tudi po odličnih rezultatih pri prihrankih izpustov CO2. Pri prenovi stavb, ki so v lasti občine, na primer osnovne šole in otroškega vrtca, je bila uporabljena metoda, ki zagotavlja največ privarčevane energije in najmanjšo okoljsko škodo. Rezultat je šolski in kulturni center, ki za ogrevanje v več kot 90 % uporablja lesno biomaso. V skladu z usmeritvami za energijsko učinkovito gradnjo je občina pri prodaji zemljišč zagotovila popust pri ceni, na področju energije pa je naredila še več: od junija letos odkupuje od vorarlberških proizvajalcev izključno ekološko elektriko. Občina je še razširila fotovoltaični sistem, kupila pet koles in avtomobil na električni pogon, ki si jih prebivalci lahko izposodijo za lastne potrebe. Za svoje delovanje je občina prejela zlato nagrado European Energy Award. S 85-odstotno stopnjo izvajanja je občina Mäder na tretjem mestu med vorarlberškimi občinami, kar pomeni, da je tudi na evropski ravni uvrščena zelo visoko. Današnji razvoj občine je začrtal že prejšnji župan Hildebert Ender in Rainer Siegele takemu razvoju dosledno sledi. Prebivalci so se nedvomno nalezli energije, ki jo izžareva njihov župan. In kakšen je recept za uspešno preobrazbo občine v zgledno občino v okoljevarstvenih zadevah? "Županom svetujem, da razmislijo o dobrem konceptu in zanj poskusijo pridobiti čim več podpornikov," odgovarja župan Siegele. In že hiti na naslednji sestanek.

Kontaktna oseba

Gemeinde Mäder
Alte Schulstr. 7
6841 Mäder / AT
Telefonska številka: +43 5523 52860
Faks: +43 5523 52860 20
E-naslov: gemeinde@maeder.at
Spletna stran: http://www.maeder.at