Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

Pasivni vrtec v Gornji Radgoni

Prvi pasivni vrtec v Sloveniji.

Prvi pasivni vrtec v Sloveniji.

Gre za prvo javno stavbo v Sloveniji, ki ustreza merilom pasivne gradnje. Prenova poteka od januarja 2008 in bo v celoti koncana do marca 2009. Septembra 2008 so že odprli prvo od dveh stavb. Obcina Gornja Radgona je kot investitor tri cetrtine od potrebnih 2,4 milijona evrov za celovito sanacijo vrtca zagotovila sama, cetrtino pa je dobila iz sklada Norveški financni mehanizem. Izvajalec gradbenih del je podjetje SGP Pomgrad, d.d., Murska Sobota. Namen tega projekta, ki je prvi primer celovite energetske prenove javne stavbe pri nas, je doseci pasivni standard (energetsko število oz. porabo energije, ki je v sezoni manjša od 15 kWh/m 2 oz. 1,5 litra kurilnega olja/m 2), z vzpodbujanjem rabe obnovljivih virov energije in ucinkovito rabo energije pa zmanjšati onesnaževanje okolja. Posledicno se bodo zmanjšali tudi obratovalni stroški, dosegla se bo višja kakovost bivanja in boljši bivalni ter delovni pogoji za otroke in zaposlene. Prva stavba vrtca je bila zgrajena leta 1975, druga pa 1982, vendar sta bili obe energetsko zelo potratni. Pri sanaciji so od stare stavbe ostali le zidovi, ki so nato dobili 30 centimetrov debel ovoj toplotne izolacije. Enako debela toplotna izolacija je v tleh, strop proti neogrevanemu podstrešju pa je izoliran s 40 centimetri celuloznih kosmicev. Projekt temelji na strokovnih dognanjih Gradbenega inštituta ZRMK iz Ljubljane, katerega strokovnjaki so opravili energetski pregled in pripravili študijo izvedljivosti za stavbi vrtca Manka Golarja. Obnova bo tekla v vec fazah in bo zajemala: " gradbeno sanacijo posameznih kljucnih elementov ovoja stavbe: strehe (odstranitev okolju in cloveku nevarnih salonitnih plošc), fasade, oken in tal; " povecanje energetske ucinkovitosti na pasivni nivo z obnovo strojnih instalacij preko celovite obnove obstojecega sistema centralnega ogrevanja in prehoda na toplotno crpalko; " posodobitev sistema centralnega prezracevanja s hkratnim uvajanjem tehnologije vracanja toplote odpadnega zraka; " uporaba obnovljivih virov energije (sprejemniki soncne energije) za pripravo tople vode; " obnova dotrajane vodovodne instalacije; " obnova elektroinštalacij, skladno z energetsko obnovo (varcne sijalke).

Energijsko število

15 kW h/m² leto

Način konstrukcije

Zidovi (sanacija)

Regije

Gornja Radgona

shranjeno pod: