Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

Bistra hiša

Bistra hiša je pilotni primer obnove starih zgradb z upoštevanjem spomeniške zašcite, energetske ucinkovitosti pri obnovi, z uporabo naravnih materialov za izolacijo in vgradnjo naprav, ki izkorišcajo obnovljive vire energije. "Stara šola Martjanci" bo tudi prvi primer objekta v Sloveniji, ki ima na eni lokaciji implementiranih vecino sistemov, ki izkorišcajo obnovljive vire energije in ki upoštevala priporocila za ucinkovito rabo energije. Obnova objekta je potekala ob upoštevanju kulturno zgodovinskih kriterijev. Ker je objekt spomeniško zašciten in na zunanji strani objekta ni bil dovoljen noben poseg, je izgled objekta ostal nespremenjen, stene pa so izolirane z notranje strani. Za izolacijo teh so bili uporabljeni sodobni naravni materiali, kot so plošcice iz trstike in ilovnati ometi. V mansardnih prostorih pa je bila za izolacijo uporabljena slama. Pritlicje hiše je v celoti ogrevano s talnim gretjem, za ogrevanje prvega nadstropja, ter mansarde pa se uporablja stensko gretje. Po obnovi stavba predstavljala specificen primer dobre prakse in je s svojo namenbnostjo tudi demonstracijski in diseminacijski center za URE (ucinkovito rabo energije) in OVE (obnovljivih virov energije) tako v Pomurski regiji kot na nacionalnem nivoju. Na dimniku zgradbe se nahaja eno od zadnjih gnezdišc štorkelj v Sloveniji.

Energijsko število

147,32 kWh/m2 na leto

Način konstrukcije

Mešana gradnja (zid iz polne opeke, izolacija iz trsticnih plošc in ilovnati ometi)

Gradbeni materiali iz regije

izolacija iz trsticnih plošc in ilovnati ometi

Uporabna površina

339,39 m2

Regije

Martjanci. Pomurje, Slovenija

Udeleženec

Bistra hiša, zavod za raziskovanje in trajnostni razvoj Martjanci

Kontaktna oseba

BISTRA HIŠA - SMART HOUSE Zavod za raziskovanje in trajnostni razvoj Martjanci
Jasmin Kukec
Martjanci 36
9221 Martjanci / SI
Telefonska številka: +386 (0)2 538 16 64