Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

Bela jelka - les, ki je nekaj posebnega

Na trgu lesne biomase možnosti trgovanja z lesom bele jelke niso v celoti izkorišcene, ceprav je pomen bele jelke v Vorarlbergu z gozdnogojitvenega in gospodarskega vidika zelo velik. Z uvedbo razlicnih tržnih ukrepov se les bele jelke danes ponovno odkriva. Dejavnik ustvarjanja dodane vrednosti je za domace gozdno in lesno gospodarstvo velikega pomena.

Cilj

- izboljšanje javne podobe lesa bele jelke
- izboljšanje položaja lesa bele jelke na trgu lesne biomase
- ohranitev ekološko pomembne drevesne vrste
- ucinkovitejše ustvarjanje dodane vrednosti v gozdnem in lesnem gospodarstvu
- zavestna uporaba regionalnih virov

Izvedba

Na trgu se morajo uveljaviti prednosti in kakovost lesa bele jelke, zato so bile v ta namen sprejete številne pobude in oglaševalski ukrepi. Z brošuro, katere namen je izboljšati javno podobo lesa in ki jo je leta 1999 izdala zvezna dežela, so v Vorarlbergu storili pomemben korak za njeno uveljavitev. Zelo pomembno za promocijo bele jelke je bilo prav sodelovanje med deželami Bavarska, Baden-Württemberg in Vorarlberg v okviru projekta EU Leader+ skupaj z DS alpskih dežel in še nekaterimi drugimi partnerji. Pri tem je bilo zelo pomembna skupna strategija na podrocju odnosov z javnostmi. Promocijska brošura, ki so jo v deželah Trentinsko in Južna Tirolska prevedli tudi v italijanski jezik, je pripomogla k popularizaciji bele jelke v državah, kjer se ta drevesna vrsta pogosteje pojavlja. Zelo pomembna pri tem je bila predstavitev pozitivnih primerov, ravno tako pa je bil skrbno pripravljen brošuri priloženi sez-nam virov, kje lahko potrošniki kupijo ustrezne izdelke.

Učinek

Tržno vrednost bele jelke je mogoce bistveno povecati. Arhitekti jo vedno pogosteje upo-rabljajo kot osrednji element oblikovanja. Razveseljivo je tudi, da obcine to vrsto lesa na-menoma navajajo v javnih razpisih, prav tako jo želijo pri gradnji uporabljati številni potrošniki. V zadnjih letih je postala uporaba lesa bele jelke popolnoma obicajna oziroma je to že "stvar kulture". Iz tega lesa je bila doslej zgrajena vrsta objektov. Uporaba lesa bele jelke tako prispeva k ohranitvi in ustvarjanju delovnih mest, spodbuja vlaganja in uvajanje inovativnih idej, istocasno se na ta nacin zavestno uporablja vir iz domace regije, gozdno in lesno gospodarstvo pa na regionalni ravni ustvarjata dodano vrednost. Vec informacij na: www.weisstanne.info, http://t-guide.weisstanne.at

Regije

Baden-Württemberg/D - Bayern/D - Vorarlberg/A

Udeleženec

Leader+Projekt ter dežela Bavarska Baden-Württemberg in Vorarlberg, ARGE Alp

Financiranje

projekt Leader+
lastna sredstva
drugi kooperacijski partnerji

Kontaktna oseba

Landwirtschaftskammer Vorarlberg
Thomas Ölz
Montfortstr. 9-11
6900 Bregenz / AT
Telefonska številka: +43 5574 400 460
Faks: +43 5574 400 600
E-naslov: [email protected]