Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

Pobuda "ÖkoBeschaffungsService Vorarlberg" (storitveni servis za oddajo okolju prijaznih javnih narocil)

V okviru pobude se za potrebe vorarlberških obcin in/ali deželnih organov in inštitucij opravl-jajo naslednje storitve: priprava medobcinskega razpisa za nakup blaga v skladu z ekološkimi in socialnimi merili; zagotavljanje podpore obcinam pri izvajanju trajnostnih in-vesticijskih nacrtov v okviru storitvenega paketa "Trajnostni razvoj in gradnja na obcinski rav-ni". Podpora se izvajalcem zagotavlja ves cas projekta (od zacetne ideje, tj. izvedbe arhitek-turnega razpisa, do gradnje).

Cilj

Kar najvišja možna stopnja integracije ekoloških kriterijev pri javnih narocilih v deželi Vorarlberg ter njihova trajnostna realizacija.

Izvedba

Operativna izvedba postopka oddaje javnih narocil za obcinske in deželne organe v Vorarl-bergu, kot je opisano zgoraj, ter zagotavljanje podpore obcinam pri izvajanju trajnostnih in-vesticijskih nacrtov.

Učinek

V letu 2006 je pobuda "ÖkoBeschaffungsService Vorlarlberg" skladno z ekološkimi merili nakupila blago v vrednosti vec kot 2 mio. EUR. Skupaj je bilo 17 obcinskih projektov investi-cijskega nacrtovanja, ki so bili izpeljani v okviru storitvenega paketa "Trajnostni razvoj in gradnja na obcinski ravni".

Regije

Okoljsko obcinsko društvo Vorarlberg/A

Udeleženec

- vse vorarlberške obcine in deželni organi
- partnerji v okviru storitvenega paketa "Trajnostni razvoj in gradnja na obcinski ravni"
- Inštitut za energijo Vorarlberg
- podjetje Spektrum

Financiranje

Ni podatkov

Kontaktna oseba

Umweltverband Vorarlberg
Vorarlberger Gemeindehaus
Dietmar Lenz
Marktstrasse 51
6850 Dornbirn / AT
Telefonska številka: +43 5572 55450
Faks: +43 5572/55450-90
E-naslov: d.lenz@gemeindehaus.at

shranjeno pod: ,