Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

Integrirana oskrba starostnikov - Ludesch

Osnovno nacelo projekta je vsem prebivalcem naše obcine omogociti življenje v njihovem domacem okolju, svojcem oskrbovancev pomagati s prilagodljivimi ambulantnimi in deloma bolnišnicnimi storitvami.

Cilj

Vizija integrirane oskrbe starostnikov
- Cilj integrirane oskrbe starostnikov je celovita in vsestranska oskrba ter nudenje ucinkovite in strokovne ponudbe, ki starostnikom do smrti omogoca življenje v njihovem obicajnem okolju.
- Življenje v njihovem obicajnem okolju naj bi starostnikom omogocili tudi takrat, ko niso vec sposobni sami poskrbeti za vsa oz. posamezna podrocja svojega življenja. Posebna pozornost je pri tem posvecena svojcem oskrbovancev in strežnemu osebju. V uporabi so novi, alternativni modeli nudenja pomoci in razbremenitve.
- Dom za ostarele v Ludeschu, namenjen kratkotrajnim namestitvam oskrbovancev, ima vlogo storitvene in organizacijske platforme, ki za zagotavljenje tega cilja pomaga svojcem oskrbovancev in starejšim tako, da jim omogoca fleksibilne ambulantne in deloma bolnišnicne storitve. Izogibanje stalni namestitvi v domu je pri tem pomemben uspeh.

Izvedba

upravljanje primerov, inštruiranje upravljanja primerov, mentorstvo svojcev oskrbovancev

Učinek

Kaj so najpomembnejše prednosti/koristi sistema integrirane oskrbe starostnikov?
Sistem integrirane oskrbe starostnikov, ki v Ludeschu obstaja že 13 let, je zelo uspešen, kar je mogoce opaziti v mnogih ozirih:
- Nacela integrirane oskrbe starostnikov nudijo platformo za delovanje interdisciplinarne skupine za vodenje;
- odlocanje oskrbovanca o sebi je na zelo visoki ravni;
- obstojeci viri se izrabljajo ucinkovito, zato je ekonomicnost sistema velika;
- potrebe po dolgotrajni namestitvi v domu so na znacilno nizki ravni;
- zaradi uspešnega povezovanja je raven strokovnega znanja ambulantnega in bolnišnicnega osebja vedno aktualna in socasna;
- za vsako storitev, ki so v ponudbi, obstaja kontaktna oseba;
- upravljanje primerov oz. bolezni je nujno potrebno delovno orodje;
- zaradi ucinkovitega povezovanja so poti obvešcanja kratke;
- ponudbe integrirane oskrbe starostnikov je hitra in fleksibilna;
- fleksibilno oblikovanje delovnih mest je atraktivno za prebivalce

Regije

Ludesch - Vorarlberg/A

Lokacija

Ludesch

Udeleženec

obcinski zdravnik, prebivalci, obcina, socialni organi

Financiranje

ni podatkov

Kontaktna oseba

IAP Sozialzentrum
Dieter Jenny
Kirchstrasse 10
6713 Ludesch / AT