Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

GET- projekt za mlade, od katerega imajo koristi vsi

GET [gaining, engaged teens] pomeni v anglešcini "pridobiti, dobiti, izkoristiti" in tako že ime projekta izraža glavno idejo: vsi, ki pri projektu sodelujejo, tako mladi kot drugi posamezniki in inštitucije, naj bi - vsak na svoj nacin - imeli od projekta korist in z njim nekaj pridobili. V projektu GET so mladi za vsako uro nudenja prostovoljne pomoci nagrajeni z 10 tockami. Tocke se lahko zbirajo ali zamenjajo za nagrado v blagu, kar konkretno pomeni, da so mladi nagrajeni, ce pospremijo na sprehod prebivalca doma za ostarele ali ce odidejo na izlet z deklico z Downovim sindromom - in sicer vedno v enakem razmerju, ne glede na to, katero vrsto socialno varstvene storitve opravljajo. Za pridobljene tocke mladi prejmejo vrednostne bone in konkretne nagrade "v blagu", denimo kartice za mobilni telefon, MP3 player ipd., ko pa gre za posebne dosežke, prejmejo poseben certifikat obcine.

Cilj

- Na zacetku je šlo "le" za dobro idejo, ki so se je domislili mladi v Langeneggu: da bi ponudili kaj vec kot le v potrošništvo usmerjeno preživljanje prostega casa. Dejavnost mora biti taka, da so mladi lahko ponosni nase. Zbudil naj bi se jim obcutek v smislu "Nekdo me potrebuje oz. moje delo je potrebno", kar bi jim pomagalo krepiti samozavest. V stikih z ljudmi s posebnimi potrebami bi v procesu odrašcanja pridobili dragocene izkušnje in tako spoznali, da zdravje ni nekaj samoumevnega, da je vsakdanjik ljudi s posebnimi potrebami poln majhnih, a tudi velikih ovir, in da kljub temu velik del teh ljudi obcuti globoko in pristno veselje do življenja.
- Zacetna vizija je predstavljala izhodišce za delovanje, ki pa je istocasno tudi že opredeljevala cilj

Izvedba

V prvih devetih mesecih so mladi opravili že pribl. 400 ur prostovoljnega dela na socialnem in okoljskem podrocju. Množica dejavnosti sega od sodelovanja pri igrah s starejšimi in oblikovanja prostega casa za osebe s posebnimi potrebami do številnih drugih dejavnosti s podrocja varstva okolja.

Učinek

Rezultati so razvidni iz posameznih dejavnosti.

Regije

Langenegg - Vorarlberg /A

Lokacija

Langenegg

Udeleženec

- tri pobudnice: Anita in Marietta Fuchs, Vera Moosbrugger
- 30 dijakov in dijakinj oz. mladih
- obcina, razlicni sponzorji, dom starostnikov, Lebenshilfe (organizacija s programom uposabljanja ljudi s posebnimi potrebami za samopomoc)

Financiranje

sponzorji
nagradni sklad
obcina

Kontaktna oseba

Vera Moosbrugger
Hampmann 144
6941 Langenegg / AT