Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

e5- deželni program za energijsko ucinkovite obcine

e5 je program, v okviru katerega vorarlberški Inštitut za energijo podpira obcine, ki želijo v okviru zmožnosti svoje energetske politike aktivno prispevati k trajnostni rabi energije. Program e5 je "pomoc samopomoci". V praksi obcina najprej ustanovi skupino za energijo e5, ki z zunanjimi sodelavci, ki spremljajo in vodijo projekt, za obcino pripravi program ukrepov na podrocju energetske politike in - odvisno od ukrepa - skrbi tudi za njihovo izvedbo v praksi. Stanje izvajanja programa ukrepov se preverja v enakomernih casovnih presledkih, kar zagotavlja njegovo vsebinsko aktualnost, dopolnjuje pa se ga z novimi ukrepi.

Cilj

Ravnanje današnjega potrošnika pri rabi energije nikakor ne ustreza trajnostnim merilom. Zaloge energije so omejene, raba pa kljub temu iz leta v leto narašca. Emisije škodljivih snovi, hrup in toplogredni plini obremenjujejo naš življenjski prostor, podnebje in zdravje. Ljudje v industrijskih državah porabijo na osebo veliko vec energije, kot je imajo na razpolago prebivalci držav v razvoju. Cilj je zagotoviti trajnostni razvoj naše družbe. Porabo energije je treba na vseh podrocjih (ogrevanje, topla voda, mobilnost, gospodarstvo itd.) zmanjšati dolgorocno in na znosno raven. Treba je doseci, da bodo razlike med državami odpravljene in da bomo uporabljali vire energije in procese, ki bodo prijazni podnebju.

Izvedba

* Obvešcanje in ozavešcanje prebivalcev;
* spodbujanje sprotnega izvajanja projektov;
* zagotavljanje potrebne politicne podpore pri uresnicevanju ciljev;
* popularizacija sodelovanja v skupinah e5;
* spodbujanje sodelovanja med skupinami e5 in obcinami;
* povezovanje obcin;
* tehnicna podpora in spremljanje dela.
V obcini vsako tretje leto izvajajo zunanjo presojo, v okviru katere neodvisna komisija ocen-juje kakovost opravljenega dela oziroma dosežke na podrocju energetske politike. Kot v gostinstvu za kakovost podeljujejo "kuharske kape", tako lahko obcina glede na svojo ener-gijsko ucinkovitost prejme od enega do pet "e"-jev.
Poleg mentorstva posameznim obcinam sta kljucni temi programa e5 povezovanje obcin in njihovo nadaljnje izobraževanje ter organiziranje rednih srecanj zaradi izmenjave izkušenj in usposabljanj o aktualnih temah.

Učinek

1. Združevanje in povezovanje obstojecih okoljskih dejavnosti;
2. odkrivanje možnosti varcevanja in trenutne potrebe po delovanju;
3. vzpostavitev in skrb za nove energetsko-politicne strukture in procesov;
4. kompetentna strokovna in organizacijska oskrba prek Inštituta za energijo;
5. zagotavljanje kakovosti v obliki rednega zunanjega certificiranja;
6. uspešno seznanjanje javnosti z opravljenim delom (nagrajevanje).
K Vorarlberškemu programu e5 je medtem pristopilo že 26 obcin (64 podeljenih "e"-jev). Skupina e5 šteje tako kar 269 clanov (50 % prebivalcev Vorarlberga živi v obcinah, ki imajo status e5-obcine, kar predstavlja 184.000 ljudi). Te skupine opravijo letno 12.000 delovnih ur, vecino od tega kot neplacano funkcijo.

Regije

Vorarlberg/A - Altach, Bürs, Dornbirn, Götzis, Grosses Walsertal, Hörbranz, Krumbach, Langenegg, Lochau, Ludesch, Mäder, Nenzing, Nüziders, Schwarzach, Thüringen, Wolfurt, Zwischenwasser

Lokacija

Altach, Götzis, Krumbach, Langenegg, Ludesch, Mäder, Nenzing, Zwischenwasser, Bürs, Dornbirn, Hörbranz, Lochau, Nüziders, Schwarzach, Thüringen, Wolfurt

Udeleženec

obcine, združene v programu e5: Hörbranz, Lochau, Krumbach, Langenegg, Wolfurt, Schwarzach, Lustenau, Dornbirn, Altach, Mäder, Götzis, Zwischenwasser, Blons, Fontanella, Raggal, Sonntag, St. Gerold, Thüringerberg, Rankweil, Thüringen, Feldkirch, Frastanz, Ludesch, Nenzing, Nüziders, Bürs; Inštitut za energijo Vorarlberg (program e5)

Financiranje

ni podatkov

Kontaktna oseba

Energieinstitut Vorarlberg
Gemeindebetreuung
Karl-Heinz Kaspar
Stadtstraße 33 / CCD
6850 Dornbirn / AT
Telefonska številka: +43 5572 31202 99
Faks: +43 5572 31202 4
E-naslov: karl-heinz.kaspar@energieinstitut.at
Spletna stran: http://www.energieinstitut.at