Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

Begegnungen Prättigau - Montafon

Sosednji regiji Prättigau (CH) in Montafon (A) kljub zelo podobnim kulturnim, geografskim in demografskim razmeram doslej skorajda nista imeli stikov in nista izkoristili potencialnih si-nergij pri sprejemanju skupnih ukrepov za delovanje na podrocju okolja, turizma, zgodovine in obicajev. Projekt pobude Interreg III A "Prättigau/Montafon: srecanje sosedov" naj bi tako ustvaril pogoje, da bi ob meji, ki je stoletja veljala le za locnico, prvic skupaj izdelali številne razvojne zasnove in da bi regiji tamkajšnji kulturni prostor vsaj deloma oživili s pomocjo veli-kih razvojnih možnosti

Cilj

- Ozavešcanje prebivalcev o življenju v skupnem kulturnem prostoru in izrabi priložnosti, ki iz tega izhajajo.
- Institucionalizacija redne izmenjave spoznanj in izkušenj ter vzpostavitev trajnih struktur.
- Konkretni skupni projekti na podrocju okolja (voda), turizma, zgodovine in obicajev.
- Zbližanje prebivalcev obeh regij, izmenjava na razlicnih ravneh.
- Ucinki pobud in zagotavljanje zacetne pomoci pri številnih cezmejnih dejavnostih, ki se bodo izvajale v prihodnje.
- Spodbujanje gospodarskega razvoja sosednjih regij Prättigau in Montafon.

Izvedba

Dejavnosti se izvajajo v okviru delnih projektov. V okviru delnega projekta, posvecenega iz-menjavam na podrocju narodopisja, so izmenjaje organizirani t.t. Montafonski oz. Prättigau-ski veceri, še letošnjo jesen pa bo v tem okviru organizirano cezmejno srecanje - vecer pri-povedk na temo "Meja, tovorništvo in tihotapljenje". V okviru delnega projekta "Cezmejna turisticna ponudba" je bila pripravljena skupna turisticna ponudba krajev Schruns, Tschag-guns in Klosters. Poleg tega je bila uspešno izpeljana izmenjava ucencev osnovnih in sredn-jih šol iz obeh regij. V okviru delnega projekta "Regionalno trženje" je potekala cezmejna izmenjava izkušenj o regionalnem trženju. V okviru dvodnevnega srecanja in ekskurzij so si udeleženci lahko izmenjali izkušnje o dosedanjih dejavnostih.

Učinek

Osrednja tema projekta "Prihodnost Montafona" je intenzivnejše sodelovanje s sosednjimi regijami, zlasti s Prättigauom, in sicer v okviru usmeritev delovanja obcine Montafon. Z razlicnimi kljucnimi projekti, katerih namen je izvajanje ciljev osrednje teme projekta, so predvidene možnosti za sodelovanje s Prättigauom, katerega vpliv se je pokazal tudi na ravni avstrijskega regionalnega menedžmenta. Ob izvajanju številnih projektnih dejavnosti se je zbližalo tudi prebivalstvo obeh regij in prišlo je do izmenjave izkušenj na razlicnih ravneh.

Regije

Prättigau/CH und Montafon/A

Udeleženec

V okviru projekta je bil ustanovljen projektni svet, katerega clani so župana in predstavniki turizma iz obeh regij. Na številnih sejah je ta usklajevalna skupina obravnavala in sprejela delne in pilotne projekte ter opredelila nadaljnji nacin delovanja. Za odgovorne pri delovanju v praksi so bili doloceni g. Michael Fischer (vodja regionalnega združenja Pro Prättigau) in Bernhard Maier (referent za projektni management Stand Montafon).

Financiranje

Stand Montafon
Leader+

Kontaktna oseba

Stand Montafon
Bernhard Maier
Montafonerstraße 21
6780 Schruns / AT
Telefonska številka: 0043 5556 7213218
Faks: 0043 5556 721329
E-naslov: [email protected]
Spletna stran: http://www.stand-montafon.at