Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

Alchemilla - projekt gojenja zelišc v Biosfernem par-ku Großes Walsertal

Alchemilla

Pri projektu Alchemilla sodeluje 16 žensk z obmocja Biosfernega parka Großes Walsertal. Njihova naloga je javnosti seznaniti z vso raznolikostjo zelišc in mu posredovati s tem pove-zano znanje, obenem pa opozoriti na bogastvo, ki ga dajejo kulturne in divje rastline v navi-dezno pusti pokrajini te doline. Alchemilla so kakovostni zelišcni izdelki z dodatki, ki izvirajo iz regije, ekološkega kmetijstva ali pravicne trgovine, so pa tudi bogata ponudba razlicnih izobraževalnih tecajev. Predvsem pa je Alchemilla projekt žensk in projekt za ženske, pri katerem gre za povezovanje žensk in krepitev njihovega položaja, obojestransko priznavanje in spoštovanje, možnosti zaslužka, o katerih odlocajo ženske same. Alchemilla je pomembna izkušnja iz prakse, ki se odlicno ujema z naceli biosfernega parka, saj so sodelovanje in iz-menjava, spodbujanje medsebojnega sožitja, spoštovanje lastnega in njegovo vrednotenje obenem tudi osrednje naloge parka.
Herbstmarkt

© www.walsertal.at

Kräutersalat

© www.walsertal.at

Cilj

Cilj projekta je posredovati vrednost in raznolikost zelišc v biosfernem parku ter predstaviti povezavo z naravi prijaznimi oblikami gospodarjenja in s tem podpreti cilje parka. Predvsem je Alchemilla projekt žensk, saj si prizadeva med seboj povezati ženske v regiji, spodbujati spoštovanje njihovega znanja in izkušenj in jih pri tem podpirati, razvijati kakovostne zelišcne izdelke in oblikovati ponudbo razlicnih tecajev ter si s tem utrditi svoj ekonomski položaj. Okrepiti položaj žensk prav tako pomeni, da se jim zagotovi potrebno orodje: v programih izpopolnjevanja se zato posredujejo znanja, kot so oblikovanje cen, druženje s skupinami obiskovalcev, predstavitvene tehnike, tudi uporaba osebnega racunalnika. V zimski sezoni 2007/08 bo zacela nastajati tudi tematska zelišcna pot, ki bo pripomogla k širjenju poznavan-ja zelišc.

Izvedba

Pripravljalna dela za izvedbo projekta so potekala v letu 2007. Projektne dejavnosti so razvi-janje izdelkov, analiza trga, oblikovanje cen in razvijanje enotne linije izdelkov. Pripravljena je bila tudi brošura, ki predstavlja projekt, njegovo filozofijo delovanja in posamezne ženske, ki pri projektu sodelujejo. Projekt je bil uradno predstavljen na dnevih zelišc (Buchboden, 31. 8 - 2. 9.). Najodmevnejše projektne dejavnosti leta so bile razstave Achemille, obsežen program tecajev o divjih zelišcih, seznanitev javnosti s proizvodnjo mila in mazil, ogled zelišc, bralni veceri na temo zelišc in zelišcna kulinarika. Dogodki poletnega programa 2007 so bili tudi za javnost odprti vrtovi in vrtnarski dnevi - v obeh primerih je bila udeležba zelo visoka. V naslednjih mesecih se bo delo nadaljevalo z nadaljno organizacijo dejavnosti žensk, obliko-vanjem ponudbe za izpopolnjevanje ter z zasnovo tematske poti.

Učinek

Številni izdelki iz zelišc, kot so mila, mazila, tinkture, caji itd. Zelišcni izdelki izpolnjujejo stro-ga merila, ki so jih ženske pripravile skupaj in pri katerih ni pomembna le kakovost dodatkov, temvec tudi dobri medsebojni odnosi in spoštljiv odnos do okolja. Na razstavi Achemille so bili na ogled izdelki, ki jih je mogoce kupiti v prostorih uprave parka, turisticni pisarni Raggal in nekaterih domacih hotelih. Enotna linija izdelkov v sveži pomladanski zeleni barvi in brošura o Achemilli predstavljata nacela projekta in istocasno tudi njegovo strokovnost. Prišlo je tudi do prvih oblik sodelovanja, npr. s hotelom Kreuz v Buchbodnu, turisticnim društvom itd. Ženske so medtem pridobile izkušnje, kako predstaviti projekt in ponudbo, skupnost pa se je zbližala ob pripravah na dneve zelišc. Tako je do danes nastala že ustaljena mreža. Zaradi priprave podobnih projektov so bili navezani tudi prvi stiki.

Regije

Grosses Walsertal - Vorarlberg/A

Lokacija

Thüringerberg, St. Gerold, Blons, Sonntag, Fontanella, Raggal

Udeleženec

uprava Biosfernega parka Großes Walsertal, društvo Großes Walsertal Tourismus, obcine, 16 žensk iz regije, regijska turisticna podjetja, turisticni organi

Financiranje

projekt DYNALP² Omrežja obcin "Povezanost v Alpah"
lastna sredstva in lastne storitve Biosfernega parka Gr. Walsertal

Kontaktna oseba

Biosphärenpark Großes Walsertal
Ruth Moser
Jagdbergstraße 272
6721 Thüringerberg / AT
Telefonska številka: +43 5550 20360
Faks: +43 5550 2417 4
E-naslov: [email protected]
Spletna stran: http://www.grosseswalsertal.at/