Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

Razglasitev naravnih spomenikov v mestu Beljak v letu 2005 (Maibachl, Petschnigteich, skupina dreves čremsa)

Villach Maibichl

Villach Maibichl © Stadt Villach/Öffentlichkeitsarbeit

Leta 2005 je mesto Beljak razglasilo in zavarovalo tri naravne spomenike: termalni izvir Maibachl, visoko barje Petschnigteich in skupino dreves čremse. Ker posamezni objekti med seboj niso primerljivi, je bilo treba izdelati in uresničiti različne varstvene zasnove, opraviti številne raziskave in sprejeti različne ukrepe, da bi na vseh treh lokalitetah - tako rekoč sredi Beljaka - poleg obstoječe stopnje varstva izboljšali še pestrost vrst in kakovost življenja.

© Stadt Villach/Öffentlichkeitsarbeit

Cilj

Cilj projekta je ohranjanje omenjenih lokalitet za prihodnje generacije v soglasju in z vključitvijo lastnikov zemljišč, prebivalcev, ki živijo v neposredni soseščini območja, t.i. uporabnikov naravnih spomenikov in vseh, ki so odgovorni za vzdrževanje teh zelenih con. naravni spomeniki so namenoma zaščiteni, saj se bo tako trajnostno ohranila raznolikost značaja tamkajšnje krajine in njene podobe, strukture naravnega ravnovesja ter živalskega in rastlinskega sveta.

Izvedba

Območja in njihova okolica so bila kot varovana območja razglašena na podlagi sklepov pristojnih organov in z upoštevanjem današnjih oblik rabe prostora in vključitvijo vseh prizadetih posameznikov (npr. lastnikov zemljišč). Postopki so bili uspešno izpeljani, ko je bilo dano soglasje vseh vpletenih. Območja, razglašena za varovana območja, so bila določena in razglašena v načrtu namembnosti površin na območju Beljaka. Poleg razglasitve naravnih spomenikov so v letu 2006 postavili tudi informativne table, ki obiskovalce seznanjajo z razlogi razglasitve lokalitet za varovano območje.

Učinek

Regulacija lokalitet dolgoročno ni možna. Prebivalci si lahko še naprej privoščijo zdravilne kopeli v termalni vodi Maibachl, izvaja se tudi znanstvena dejavnost. Pričakovati je, da se bo na visokem barju Petschnigteich ohranila obstoječa pestrost vrst oz. da se bo zaradi omejevanja poraščenosti bogastvo vrst še povečalo. Skupina dreves čremse se lahko v današnji obliki ohrani kot značilen del krajine. Mesto Beljak jr bilo na občinskem natečaju "Narava je našla mesto" nagrajeno za omenjene projekte.

Lokacija

Villach

Udeleženec

Urad koroške deželne vlade, oddelek za hidrografijo in oddelek za varstvo narave; mesto Beljak: mestni vodovod, oddelek za turizem, oddelek za načrtovanje prometa in urbanizem, mestni park, področna gozdna inšpekcija Beljak, vodstvo naravnega parka Dobrač, delovna skupina za varstvo narave, vsi lastniki zemljišč, sosedje in uporabniki varovanih območij, organizacija Naturschutzjugend Beljak, šolarke in šolarji, diplomanti različnih študijskih smeri.

Financiranje

Tekoča proračunska sredstva

Kontaktna oseba

Stadt Villach
Rathaus Villach
Isabella Riener
Rathausplatz 1
9500 Villach / AT
Telefonska številka: +43 4242 205-2410
E-naslov: [email protected]