Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

Umirjanje prometa v alpskih dolinah

Pogled s planine na vasi Dovje in Mojstrano, kjer je izhodišče za obisk 4 alpskih dolin: Vrata, Kot, Krma in Radovna

Pogled s planine na vasi Dovje in Mojstrano, kjer je izhodišče za obisk 4 alpskih dolin: Vrata, Kot, Krma in Radovna

Dolina Vrata je ena najbolj prepoznanih in temu primerno najbolj obiskanih dolin v slovenskih Alpah. Zaradi obiska je močno obremenjena z individualnim prometom, še posebno v vremensko ugodnih vikendih v poletni sezoni. Promet pomeni veliko obremenitev za okolje, hkrati pa zmanjšuje doživljajsko vrednost doline. Naselji ob vstopu v dolino zaradi tranzita prometa nimata koristi, pač pa zgolj obremenitve. Projekt bo potekal v okviru DYNALP-a, pobude Skupnosti Interreg IIIB Omrežja obcin Povezanost v Alpah
Ohranimo naravo - gremo peš, s kolesom ali konjsko vprego.

Ohranimo naravo - gremo peš, s kolesom ali konjsko vprego.

Cilj

o Identifikacija problemov, ki obstajajo v obravnavanem prostoru
o Izdelati različne možne scenarije prihodnosti doline Vrata in naselij Mojstrana in Dovje
o Izdelati rešitve in definirati ukrepe za umiritev prometa v dolini Vrata
o Vzpostaviti konsenz med različnimi deležniki v dolini Vrata in soglasje med lokalnim prebivalstvom

Izvedba

Končni rezultat bo izbran scenarij razvijanja prometa v dolini, usklajen z lokalno skupnostjo in prebivalci naselij Mojstrana in Dovje.

Učinek

Določena bo smer nadaljnjih aktivnosti in način kako priti do umiritve prometa. Domačini so se jasno izrazili za postopno umirjanje prometa in bodo tudi sami aktivno sodelovali pri nadaljnjih izvedbenih projektih, ki bodo sledili v prihodnosti.

Lokacija

Kranjska Gora

Udeleženec

Izvajalec študije je CIPRA Slovenija, pri projektu (delavnice, intervjuji, podatki) pa sodelujejo še občina Kranjska Gora, Triglavski narodni park, Zavod za gozdove Slovenije, Planinsko in Turistično društvo, Agrarna in Krajevna skupnost.

Financiranje

8.600 € EU SREDSTVA (Občina Mäder), 3.000 € lastnih sredstev

Kontaktna oseba

Občina Kranjska Gora
Vida černe
Kolodvorska 1b
4280 Kranjska Gora / SI
Telefonska številka: +386 4 580 98 12
Faks: +386 4 580 98 24
E-naslov: cerne@kranjska-gora.si
Spletna stran: http://www.kranjska-gora.si

Vodja projekta

Jernej Stritih
Trg golobarskih žrtev 50
5230 Bovec / SI
Telefonska številka: +386 1 723 28 46
E-naslov: jernej.stritih@gmail.com
Spletna stran: http://www.stritih.com