Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

Območni sporazum "Monte Bondone"

Patto territoriale del Monte Bondone
Območni sporazum je inovativen instrument participativnega načrtovanja na lokalni ravni, ki vključuje vse javne in zasebne deležnike (iz profitnega in neprofitnega sektorja) na določenem območju ter želi spodbuditi trajnostni razvoj z vrednotenjem in celovitim vključevanjem vseh virov in možnosti.

Cilj

Poglavitni cilj projekta je začeti novo fazo uresničevanja trajnostnega razvoja na območju Monte Bondone, pri čemer se vsestransko mobilizirajo vsi viri in možnosti, ki jih nudi območje, ter poveča njihova vrednost. Najpomembnejšo vlogo imajo dejavnosti v turizmu.

Izvedba

Osnovne značilnosti projekta so udeležba javnosti v lokalnem javnem življenju, zagotavljanje olajšav za zasebne naložbe, trženje in izobraževanje. Dejavnosti se načrtujejo in izvajajo participativno v obliki srečanj, občnih zborov in delovnih skupin, pri katerih sodelujejo najpomembnejši deležniki z gospodarskega in socialnega področja.

Učinek

Širša udeležba lokalnih deležnikov v procesu razvoja območja, nove javne načrtovalne dejavnosti na območju, znaten obseg zasebnih investicij, izdelava načrta območnega in turističnega trženja, deloma izdelava načrta mobilnosti za območje, povečanje turističnih zmogljivosti območja.

Lokacija

Trento

Udeleženec

Občine Trento, Calavino, Cavedine, Cimone, Garniga Terme, Lasino; okrožja Bondone, Sardagna in Ravina-Romagnano; Pokrajinsko kmetijsko združenje; Združenje gostincev; Združenje za trgovino, turizem in storitvene dejavnosti; Združenje obrtnikov in malih podjetij; lokalne kreditne ustanove; industrijsko združenje, Gozdno gospodarstvo, turistična podjetja Trento, Valle dei Laghi in Tre Cime; Združenje gospodarjev in gospodinj Sopramonte in Cavedine, CEA in Tridentinski naravoslovni muzej.

Financiranje

Avtonomna pokrajina Trento: 14.697.744,77; občine Trento, Calavino, Cavedine, Lasino, Garniga Terme, Cimone: 4.521.806,70; drugi financerji (Trento Servizi, Az. For., ASUC): 1.440.085,41; zasebniki: največ do 89.172.869,50

Kontaktna oseba

Comune di Trento
Maurizio Postal
Belenzani, 19
38100 Trento / IT
Telefonska številka:  +39 461 884371
Faks:  +39 461 884387
E-naslov: [email protected]