Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

Hiša prihodnosti - občinski center Ludesch

Občina Ludesch je Zvezi za podnebje pristopila leta 1994, od leta 1998 dalje pa sodeluje tudi pri e5, tj. programu za energijsko učinkovite občine, ki so ga pripravili v Vorarlberškem inštitutu za energijo. Oblikovanje vodila zgledne, vzorne občine s soudeležbo prebivalcev v postopkih odločanja označuje začetek nove pozidave krajevnega središča v smislu ekološke gradnje.

Cilj

Občinski center v Ludeschu je upravno in komunikacijsko središče, zato je zasnovan kot večnamenska stavba s pokritim prostorom pred stavbo. Ta je urejen v javni, komunikacijski in prireditveni prostor, pri čemer so bili upoštevani vidiki socialne in prostorske vzdržnosti, trajnostnega razvoja v smislu preudarnega in varčnega ravnanja z omejenimi naravnimi viri, kot so npr. tla in energija, ter racionalne uporabe ekoloških in "zdravih" gradbenih materialov.

Izvedba

Projekt je bil zasnovan kot moderiran planski proces, pri katerem so sodelovale najpomembnejše družbene skupine na lokalni ravni. Prebivalci so bili dejavni v procesu odločanja, zato je bilo mogoče popisati potrebe posameznih predstavnikov društev, izdelati program prostorskega razvoja za občinski svet in opredeliti kakovostne strani stavbe.

Učinek

- Potencial tople grede: 1/3 v primerjavi s tradicionalnim načinom gradnje
- Porabljena energija pri gradnji: 50 % v primerjavi s tradicionalnim načinom gradnje
- Dodatni stroški ekološke gradnje so znašali le približno 2 % v primerjavi s tradicionalnim načinom gradnje
- Potrebe po energiji za ogrevanje

Regije

Vorarlberg / A

Lokacija

Ludesch

Udeleženec

Predhodni projekt in študija prostora: Urad vorarlberške deželne vlade, Vorarlberška zveza za okolje, Zvezno ministrstvo za gospodarstvo, informiranje in tehnologijo, Sklad za spodbujanje raziskovanja - "Hiša prihodnosti ", Vorarlberški inštitut za energijo, skupina e5 iz Ludescha, krajevna društva, skupina predstavnikov knjigarn,občinski uslužbenci

Izvajalci: Agrarna skupnost Ludesch, delovna skupina v sestavi skupine e5 in predstavnikov občine, Vorarlberška zveza za okolje (gradbena ekologija), Zvezno ministrstvo za gospodarstvo, informiranje in tehnologijo (projekt "Hiša prihodnosti")

Financiranje

Sredstva so bila zagotovljena prek projekta "Hiša prihodnosti" Zveznega ministrstva za gospodarstvo, informiranje in tehnologijo

Kontaktna oseba

Gemeinde Ludesch
Dieter Lauermann
Raiffeisenstrasse 56
6713 Ludesch / AT
Telefonska številka: +43 5550 2221
Faks: +43 5550 2221 11
E-naslov: [email protected]
Spletna stran: http://www.ludesch.at

Vodja projekta

Gemeinde Ludesch
Anton Zech
Eichenweg 43
6713 Ludesch / AT
Telefonska številka: +43 555 261 3651 811
E-naslov: [email protected]

shranjeno pod: ,