Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

Auerbergland - aktivno oblikovanje prihodnosti v sozvočju z naravo in kulturo

Auerbergland je medobčinska mreža enajstih občin, ki si prizadevajo za razvoj regije v smislu skladnosti med ekonomskimi, ekološkimi in socialno-kulturnimi cilji. Najpomembnejši cilj pri tem je izboljšati življenjske razmere oziroma kakovost življenja prebivalcev na podlagi ustreznega vrednotenja naravnega in kulturnega potenciala.

Cilj

- Uporaba instrumentov razvoja vasi in podeželja, ki so projektno usmerjeni
- Oblikovanje usklajenih planskih ciljev za razvoj medobčinskega sodelovanja
- Razvoj samostojnega in kooperativnega območnega kmetijstva in gozdarstva
- Razvoj samostojnih konceptov za razvoj turističnih in sprostitvenih dejavnosti
- Spodbujanje ohranjanja enkratnosti in privlačnosti krajine in kulture
- Razvoj obrtnih, storitvenih, trgovskih in rokodelskih dejavnosti, ki so značilne za domačo regijo in usmerjene v prihodnost
- Razvoj trajnostnih in okolju prijaznih energetskih, oskrbovalnih in prometnih sistemov za potrebe medobčinskega sodelovanja

Nadrejeni cilji:
- Spodbujanje pripravljenosti za inovacije prek usposabljanja domačega prebivalstva ter načrtno rabo novih zaposlitvenih področij in postopkov
- Krepitev in nadaljnji razvoj socialne strukture, še zlasti ob upoštevanju prostovoljnega dela

Izvedba

- Splavarski muzej v Lechbrucku, vaški muzej v Rosshauptnu
- Vzpostavitev medobčinskega geografskega informacijskega sistema (GIS)
- Integrirani sistem vodenja za kolesarje
- Umetna plezališča v športni dvorani v Riednu am Forggensee
- Analiza rabe energije v šolah v Bernbeurnu in Hohenfurchu
- Decentralno zasnovana protipoplavna zaščita brez uporabe tehnologije
- Kmečka klavnica Burggen

Učinek

Posledica ustanovitve vaškega muzeja je povečanje vrednosti in trženje značilne kulturne dediščine ter poistovetenje prebivalcev z lastno zgodovino. Uporaba sistema GIS za regionalni menedžment je povezana z izkušnjo novega storitvenega sektorja, s tem pa tudi z odprtjem novih delovnih mest na podeželju. Izdelava kolesarske in pohodniške karte ter ureditev dvorane z umetnimi plezalnimi stenami sta odprla nove možnosti preživljanja prostega časa in izboljšala možnosti za trženje turizma. Pilotna študija o protipoplavni zaščiti bo vključena v občinske krajinske načrte.

Regije

Bayern / D

Udeleženec

11 švabskih in zgornjebavarskih občin: Altenstadt, Hohenfurch, Bernbeuren, Burggen, Ingenried, Lechbruck am See, Rieden am Forggensee, Rosshaupt, Schwabbruck, Schwabsoien, Stötten a. Auerberg

Financiranje

Gl. prijavno gradivo za Auerbergland (pdf) pri posameznih projektih

Kontaktna oseba

Gemeinde Bernbeuren
Marktplatz 4
86975 Bernbeuren / DE
Telefonska številka: +49 8860 91010
Faks: +49 8860 910115

Vodja projekta

Reinhard Walk
Reichenbergstr. 14
87672 Roßhaupten  / DE
Telefonska številka: +49 8367 241
Faks: +49 8367 9263
E-naslov: koordination.walk@t-online.de
Spletna stran: http://www.viaclaudia.de