Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

Izgradnja sistema za toplotno ogrevanje z biomaso - dolgoročno varna toplota iz lesa kot sončnega zbiralnika za celotno občino Reit im Winkl

Gradnja toplarne za ogrevanje občine Reit im Winkl z biomaso (kotel z močjo 4.000 kW) kot skupni projekt občine in njenih prebivalcev. Osnovni energent je domači les.

Cilj

- Okolju prijazna in dolgoročno varna toplotna oskrba občine Reit im Winkl.
- Energija iz lesa, ki zagotavlja eksistenčno osnovo in pogoje za zaposlitev v domačem kraju.
- Izgradnja "toplarne občanov" za samostojno oskrbo z energijo.
- Prispevek k varstvu podnebja.
- Dolgoročno zagotavljanje pogojev za obstoj višinskega zdravilišča Reit im Winkl.
- Prispevek h krepitvi kakovostnega turizma.

Izvedba

- Leto 2000: prva faza izgradnje toplarne, priključitev prvih 80 odjemalcev.
- Leto 2001: druga faza izgradnje, priključitev naslednjih 97 odjemalcev.
- Načrtovane so nadaljnje faze izgradnje.

Učinek

S kapaciteto, ki jo je toplarna dosegla konec leta 2001, so v občini že uspeli privarčevati okoli 1,6 mio. litrov kurilnega olja na leto in zmanjšati ustrezno količino emisij.

Lokacija

Reit im Winkl

Udeleženec

Občina Reit im Winkl z občinsko upravo in prebivalci, podjetje Naturwärme Reit im Winkl GmbH & Co. KG, različni upravni organi.

Financiranje

- Lastni kapital v višini 1 mio. evrov, ki ga je zbralo 84 gospodarskih družb, od tega 80 iz občine Reit im Winkeln; udeležba občine je bila pri tem 20 %.
- Sredstva v višini 3,7 mio. evrov, ki jih je zagotovilo Bavarsko državno ministrstvo za prehrano, kmetijstvo in gozdarstvo.
- Dodatna sredstva v višini 0,35 mio. evrov, ki jih je zagotovilo podjetje E.ON Bayern.
- Dodatna sredstva za stroške gradnje so prispevali odjemalci toplotne energije.
- Ostala sredstva: tuji kapital.

Kontaktna oseba

Gemeinde Reit im Winkl
Josef Heigenhauser
Rathausplatz 1
83242 Reit im Winkl  / DE
Telefonska številka: +49 8640 80041
Faks: +49 8640 80034
E-naslov: [email protected]
Spletna stran: http://www.reitimwinkl.de

Vodja projekta

Naturwärme Reit im Winkl GmbH & Co. KG
Andreas Heigenhauser
Tiroler Straße 71
83242 Reit Im Winkl / DE
Telefonska številka: +49 8640 797610
Faks: +49 8640 797611
E-naslov: [email protected]
Spletna stran: http://www.naturwaerme-reit-im-winkl.de