Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

"Ko dolina zacveti. Regionalni razvoj v Biosfernem parku Großes Walsertal"

© http://www.grosseswalsertal.at/

V regiji Großes Walsertal si je pod Unescovim znakom kakovosti "Bioferni park" začela prizadevati za razvoj doline, ki bo ustrezal gospodarskim, okoljskim in družbenim dejavnikom. Vzorčni model, izdelan ob intenzivnim sodelovanju prebivalstva te doline, se je uresničeval v različnih zagonskih projektih.

Cilj

Privlačnost regije Grosses Walsertal kot prostora za življenje, delo in preživljanje počitnic se mora povečati v skladu s trajnostnim razvojem. Okvirni pogoji za to izhajajo tudi iz oznake "biosferni park", ki jo je dolini Großes Walsertal podelil UNESCO. K skupnemu uspehu naj bi pripomogli tudi številni delni projekti in skupne pobude na regionalni ravni.

Izvedba

- 1999: izdelava vzorčnega modela, coniranje območja in vzorčni model naravnega prostora.
- 2000: izvedba prvih zagonskih projektov, predložitev kandidature za pridobitev naziva pri Unescu.
- Od 2000 dalje: postopno uresničevanje vzorčnega modela in razvojnih ciljev, odprtje pisarne parka, priprava in izvajanje različnih projektov, razvijanje odnosov z javnostmi.

Učinek

Leta 2000 sta Zvezna dežela Vorarlberg in UNESCO dolino razglasila za biosferni park. Izvedeni so bili različni projekti, ustanovljen je bil svetovalni center za rabo energije. Organzirani so bili tedni doživljanja narave. Vzpostavljen je bil regionalni krogotok kmetijskih in gozdarskih proizvodov (nove mreže, nove oznake), povečalo se je število obiskovalcev itd.

Lokacija

Thüringerberg, Blons, St. Gerold, Sonntag, Fontanella, Raggal

Udeleženec

Občine Thüringerberg, St. Gerold, Blons, Sonntag, Fontanella, Raggal z domačim prebivalstvom, različne upravne službe

Financiranje

- Zagonska finančna sredstva okoljskega ministrstva za izdelavo vzorčnega modela v višini pribl. 18.000 EUR
- Zagonska finančna sredstva vorarlberške deželne vlade za izdelavo vzorčnega modela v višini pribl. 100.000 EUR
- Prispevki občine: letno 10 EUR na prebivalca za Skupnost za regionalno planiranje
- LIFE Projekt EcoMonte (namenska sredstva): 500.000 EUR - EU, 150.000 EUR - Zvezna dežela Vorarlberg, 60.000 EUR - Ministrstvo za okolje, 30.000 EUR - AMS Vorarlberg
- Podpora Zvezne dežele Vorarlberg različnim projektom, LEADER+, INTERREG

Kontaktna oseba

Regio Biosphärenpark Großes Walsertal
Biosphärenparkkuratorium
Josef Türtscher
Jagdbergstraße 272
6721 Thüringerberg / AT
Telefonska številka: +43 5550 20360
Faks: +43 5550 24174
E-naslov: [email protected]
Spletna stran: http://www.grosseswalsertal.at

Vodja projekta

Biosphärenpark Grosses Walsertal
Geschäftsstelle
Jagdbergstraße 272
6721 Thüringerberg / AT
Telefonska številka: +435 550203 60
Faks: +43 5550 24174
E-naslov: [email protected]
Spletna stran: http://www.walsertal.at