Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

Program razvoja Ljubljanske urbane regije

Ur. - V Sloveniji so ob vstopu v Evropsko unijo začeli izvajati program regionalnega razvoja. Za njegovo koordinacijo je pristojna Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR). Namen programa je izboljšati kakovost življenja na območju te regije in vplivati na njeno prihodnost ter pri tem upoštevati načela trajnostnega razvoja. Na različnih področjih je načrtovanih 48 izvedbenih projektov, največji je razvoj regionalnega javnega prevoznega sistema na območju Ljubljanske urbane regije. Naglo naraščanje števila osebnih avtomobilov je eden največjih problemov Ljubljanske urbane regije. Da bi njeni prebivalci sprejeli in uporabljali javna prometna sredstva, je treba zagotoviti, da bo potovanje z njimi hitro, udobno in okolju prijazno. V tem smislu je tudi načrtovana gradnja tramvajskih linij. Promet bo zunaj mesta potekal po že obstoječih železniških progah, v mestu pa po novih progah vzdolž mestnih ulic. Uvedba enotnega sistema vozovnic in cen ter usklajenega voznega reda bo zagotovila, da bodo javna prevozna sredstva prijazna do uporabnikov. Cilj projekta je, da bo vsaj 80 % celotnega prebivalstva na območju regije imelo dostop do javnih prometnih sredstev s frekvenco najmanj 30 minut. Prvi ukrepi programa in študije izvedljivosti so bili že uresničeni. Prva proga bo potekala med Kamnikom na skrajnem severu Slovenije in Dolgim mostom na jugu Ljubljane. Finančna sredstva bodo poleg EU zagotovile občine, ki sodelujejo pri projektu, del sredstev pa se bo zbiral iz davka na bencin. Že leta 2002 so občine podpisale pogodbo o financiranju za obdobje 2002-2006. Za celoten program in stroške bo potrebnih 173 milijonov evrov. Nadaljnje informacije na spletnih naslovih: www.rralur.si, www.tramvaj.com

Področja delovanja Alpske konvencije

Protocol o prometu, 9. člen: Za trajnosto ohranitev in izboljšanje poselitvene in gospodarske strukture kod tudi rekreacijskih in prostočasnih aktivnosti v alpskem prosturu se pogodbenice zavezujejo, da bodo spodbujale vzpostavitev in razširitev uporabnikom prijaznih in okulju primernih sisternov javnega prometa.

Regije

Ljubljana/SI

Kontaktna oseba

Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region (RRA LUR)
 Ljubljana  / SI
E-naslov: [email protected]