Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

Energetsko varčno mesto

Naziv energetsko varčnega mesta prejmejo občine, ki so uresničile ali sprejele izbrane ukrepe na področju energetske politike. Pri tem velikost občine ni pomembna. Po eni strani omenjeni naziv kaže, kaj je občina dosegla pri doslednem izvajanju energetske politike, usmerjene v končni rezultat, po drugi strani pa pomeni zavezo k nadaljnjemu uresničevanju začrtane poti. Trenutno je v Švici okrog sto energetsko varčnih mest.

Cilj

Kot energetsko varčno mesto se je občina Herisau zavezala k spodbujanju trajnostne energetske politike na lokalni ravni. Pri tem podpira zlasti uresničevanje ciljev iz programa "Energie Schweiz" (do leta 2010 glede na izhodiščno leto 2000), kot so:
- 15-odstotno zmanjšanje emisij CO2 med sežigom goriv,
- povečanje porabe električne energije za manj kot 5 odstotkov,
- 3-odstotno povečanje rabe toplotne energije iz obnovljivih virov energije,
- 1-odstotno povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije.

Izvedba

Za uresničevanje zastavljenih ciljev je odgovorna občinska energetska komisija, ki v ta namen pripravi načrt ukrepov za izvajanje energetske politike na lokalni ravni in ga redno dopolnjuje:
- gradnja in planiranje,
- oskrba z električno energijo,
- voda, odpadne vode, odpadna toplota,
- promet, mobilnost,
- razvoj odnosov z javnostmi v zvezi z energetsko politiko,
- interna organizacija.
Informacije o dejavnostih, ki trenutno potekajo v Herisauu, so objavljene na domači spletni strani.

Učinek

Podelitev naziva energetskega varčnega mesta ima na občino različne pozitivne učinke:
- Energetsko varčno mesto se predstavlja kot sodobna občina, ki si s sodobnim načinom upravljanja energije prizadeva za uveljavitev trajnostnega razvoja.
- Občina želi izvajati angažirano energetsko politiko tudi v prihodnje, saj mora upravičenost naziva potrditi vsako tretje leto v ponovnem postopku presoje.
- Prebivalstvo ima neposredno korist od uresničevanja načrta ukrepov, zlasti na področju svetovanja, izvajanja posameznih akcij in spodbujanja rabe okolju prijazne energije.

Regije

Mesto Herisau

Lokacija

Herisau

Udeleženec

Organi na vseh stopnjah, vsi prebivalci

Financiranje

Proračunska sredstva

Kontaktna oseba

Gemeinde Herisau
Abt. Tiefbau/Umweltschutz
Hans Jörg Blaser
Poststrasse 6
9100 Herisau / CH
Telefonska številka: +41 71 354 54 64
Faks: +41 71 354 54 16
E-naslov: hansjoerg.blaser@herisau.ar.ch