Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

Izboljšanje kakovosti zraka v Mariboru

Administrativni ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka, financiranje projekta z okoljskimi krediti.

Cilj

Zmanjšanje onesnaženja, značilnega za zimski čas iz kritičnih vrednosti na raven pod dovoljenimi vrednostmi pri posameznih povzročiteljih.

Izvedba

Projekt "Izboljšanje kakovosti zraka v Mariboru" lahko razdelimo na več faz: Konec 70-ih in v začetku 80-ih je bilo ugotovljeno, da je zrak v Mariboru zlasti v kurilni sezoni prekomerno onesnažen, predvsem z SO2 in lebdečimi delci, kar je povzročalo "alarme" zaradi onesnaženja smogom. To je bila posledice naftne krize in zaradi tega naravnane državne politike, ki se je naslonila na domače energente, kot so premog in lignit, ki vsebujejo zelo veliko žvepla ob razmeroma slabi energetski moči. Leta 1991 je bil v Mariboru sprejet sklep, ki prepoveduje rabo energentov, katerih vsebnost žvepla presega 0,5g/MJ. Leta 1992 je kot nadaljnji ukrep sledil skelp, ki je onesnaževalce zavezal k prestrukturiranju ali novogradnji sistemov za ogrevanje v naslednje oblike: daljinsko ogrevanje, ogrevanje z zemeljskim plinom, skupne kotlovnice, na t.i. lahka goriva. Preurejanje sistema ogravanja je bilo financirano na poseben način. Leta 1992 je bil ustanovljen sklad, ki je meščanom nudil ugodne kredite za prehod na okolju prijaznejše energente. Leta 1995 je bil ustanovljen državni ekološki sklad. Pri financiranju iz tega sklada je bilo mesto Maribor izbrano kot pilotni projekt, projekt pa je podprla tudi Svetovna banka.

Učinek

Z omenjenimi ukrepi je bila raven onesnaževanja močno zmanjšana, tako da je onesnaženje zlasti z žveplovim dioksidom (SO2) od leta 1992 pod dovoljenimi vrednostmi.

Lokacija

Maribor

Udeleženec

Prodajalci energije,občani, gospodarski subjekti, Kreditna banka Maribor, Zavid za zdravstveno varstvo, pristojni inpšektorati.

Financiranje

Leta 1992 je bil ustanvoljen občinski ekološki sklad, ki je občanom nudil ugodne kredite za zamenjavo energentov in ogrevalnih sistemov za prehod na okolju prijazenjše energente. Leta 1995 je bil ustanovljen ekološki sklad republike Slovenije, ki je gospodarskim subjektom nudil finančno pomoč na tem področju.

Kontaktna oseba

Environmental protection agency
Municipality of Maribor
Vesna Smaka Kincl
Slovenska 40
2000 Maribor / SI
Telefonska številka: +386 2 2201 445
Faks: +386 62 224 815
Spletna stran: http://www.maribor.si