Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

Kozolci v okolici Kranjske Gore

Ohranitev kozolcev kot pričajočih ostankov tradicionalne rabe v pokrajini, ki predstavljajo kulturno in tehnično dediščino.

Cilj

Kozolci so, kot tipičen krajinski element, za slovenski alpski velikega pomena in prispevajo k pestrosti pokrajine. Pomembni pa so tudi zaradi svoje funkcije, ki jo v kmetijstvu še vedno lahko opravljajo. Doživljajska pestrost, kulturna dediščina in značaj kraja so z ohranitvijo kozolcev pridobili pomemben element, ki hkrati predstavlja tudi turistično zanimivost.

Izvedba

Projekt, ki teče že šesto leto in v katerem je bilo obnovljenih že 80 kozolcev, sodi v projekt CRPOV (Celostni razvoj podeželja in obnova vasi). Občina vsako leto objavi razpis za obnovo kozolcev, na katerega se lahko prijavijo imetniki kozolcev-projket pa je zlasti zaživel v Ratečah. Ko se obnova izvrši, posebna komisija določi višino subvencije, ki jo prejme lastnik.

Učinek

Na poskus ohrtanitve kozolcev je bilo veliko pozitivnih reakcij. Tako je bil projekt predstavljen parlamentu, strokovni javnosti, pa tudi v vseh pomembnejših dnevikih v Sloveniji (Delo, Dnevnik). Dvakrat pa je bil kot primer predstavljen tudi na mednarodni konferenci Alpe-Jadran. Vpliv tega projekta je bil pozitiven tudi na druge projekte obnove vasi v krajevnih skupnostih Podkoren in Rateče. Do leta 2000 je bilo v projekt vpletenih približno 100 lastnikov kozolcev, projekt pa poteka naprej in je zanj vsako leto rezerviranih nekaj sredstev.

Lokacija

Kranjska Gora

Udeleženec

Občina Kranjska Gora, občina Nagold (partnerska občina), strokovne ustanove (Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani), kmetije

Financiranje

Do sedaj je bilo vloženih že več kot 60 000 DM. 10.000,- DM je vložila občina Nagold iz Schwarzwalda, ki je partnerska občina iz Nemčije. Lastniki kozolcev so dobili za obnovo kozolca iz lesa 1000 DM, za obnovo strehe 40%, za obnovo konstrukcija pa 60 % tega zneska.