Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Dejavnosti CIPRE

03.06.2014

Projekti o podnebju in energiji

100max - Varstvo podnebja skozi igro v Alpah

Image caption:

Kateri življenjski slog je najboljši in bo tudi v prihodnje ostal pogoj za ohranjanje stabilnega ravnovesja podnebja ? Odgovor bodo lahko dali prebivalci mest in občin iz sedmih alpskih držav, ki bodo v praksi preizkusili trajnostni način življenja. Več

Constructive Alps

Image caption:

Novembra 2016 sta Švicarska konfederacija – v njenem imenu Zvezni urad za prostorski razvoj (ARE) – in Kneževina Lihtenštajn razpisala tretjo mednarodno arhitekturno nagrado Constructive Alps v vrednosti 50.000 evrov. Pri izvedbi natečaja Constructive Alps sodeluje tudi Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA), ki skrbi za strokovno in organizacijsko pomoč. Več

CCA-Toolbox

Švicarska regija Surselva si bo v procesu prilagajanja na podnebne spremembe lahko pomagala z zbirko orodij Klima Toolbox Surselva. Učinkovito obvladovanje priložnosti in tveganj, ki jih prinašajo podnebne spremembe, bo pripravila skupaj s prebivalci in pri tem izhajala iz „poslovnega modela“ regije, ki kaže,  kako mora delovati regija, kateri so razpoložljivi viri in katere so storitve, ki bodo opravljene. Več

Alpski dialog

Image caption:

Energijski prehod se ne ustavlja pred vrati Alp. Nizkoogljična družba in ukinitev jedrske energije sta del političnega programa vlad alpskih držav. Na občutljivih naravnih območjih v Alpah lahko povečana raba obnovljivih virov energije postane – in ponekod je že postala – vir resnih konfliktov med zadnjimi naravnimi vodotoki na eni in izkoriščanjem vodne energije na drugi strani. Več

climalp

Image caption:

Že Sokrat naj bi dejal, da je v idealni hiši pozimi toplo, poleti pa hladno. Da je to uresničljivo v današnjem času tudi brez uporabe klasičnih sistemov za ogrevanje, dokazuje projekt "climalp". Climalp je informativna kampanja, ki jo CIPRA izvaja na celotnem območju Alp in katere osnovni namen je spodbuditi energijsko učinkovito gradnjo in obnavljanje stavb z lesom iz domače regije.Več

Alpstar

Image caption:

Glavni namen projekta ALPSTAR „Towards Carbon Neutral Alps – Make Best Practice Minimum Standard“, ki je bil odobren v okviru programa Evropskega teritorialnega sodelovanja Območje Alp/Alpine Space Programme, je do leta 2050 zagotoviti prehod v ogljično oz. podnebno nevtralno družbo na območju Alp. V projektu je sodelovalo 13 partnerjev iz celotnega alpskega prostora, ki spodbujajo uresničevanje skupnih ukrepov za učinkovito zmanjšanje izpustov CO2 v alpskem prostoru. CIPRA je tako skupaj z drugimi projektnimi partnerji projekta Alpstar prispevala k uresničevanju Akcijskega načrta Alpske konvencije za podnebje, za katerega je sama dala pobudo. Več

C3-Alps Alimate Change Capitalisation

Image caption:

Namen Interregovega projekta za območje Alp C3-Alps izhaja že iz njegovega naslova: projekt Climate Change Capitalisation je želel namreč zapolniti vrzel med danes razpoložljivim teoretičnim znanjem o metodologijah prilagajanja podnebnim spremembam in njegovo uporabo v praksi. Poleg tega je bil razvit tudi sistem integriranega znanja, kar pomeni, da se je projektna tema obravnavala na medsektorski ravni in da je bilo zato temu ustrezno treba pripraviti tudi medsektorske prilagoditvene strategije. V nasprotju z dosedanjimi projekti je to dodana vrednost tega projekta. Izhodišče je bilo 10 do 15 podnebnih projektov, ki se izvajajo v okviru in zunaj Interregovega programa ali pa so že zaključeni. Več

MountEE

Image caption:

Namen projekta MountEE je zato zagotoviti podporo občinam v treh evropskih gorskih regijah (Skandinavija, Alpe, Pireneji), da bodo dosedanjo prakso gradnje oz. prenove objektov preusmerile v povečanje energijske učinkovitosti in dosledno upoštevanje trajnostnega koncepta. Osrednja pozornost je pri tem namenjena objektom v javnem sektorju in gradnji socialnih stanovanj. Projekt MountEE si prizadeva tudi za uresničevanje koncepta udeležbe javnosti pri sprejemanju odločitev in za vključevanje prizadetih deležnikov. CIPRA je kot vodilni partner prevzela usklajevanje projekta, odgovorna pa je tudi za odnose z javnostmi. Več

CIPRA-compacts

Image caption:

Zbirka CIPRA compact, nastala v okviru projekta cc.alps, obsega več tematskih zvezkov, ki se kritično lotevajo podnebnih ukrepov na območju Alp. Zbirka obravnava naslednja področja: energijo, promet, gradnjo in sanacijo, energijsko samozadostne regije, urejanje prostora, turizem, varstvo narave, kmetijstvo, gozdarstvo in vode. Več

cc.alps

Image caption:

S konec 2012 objavljeno publikacijo Voda in podnebne spremembe se je končal projekt cc.alps - podnebne spremembe: mislimo korak naprej!. V preteklih štirih letih je CIPRI International v sodelovanju s številnimi strokovnjaki in praktiki prikazala kako izgledajo inteligentne aktivitete proti podnebnim spremembam. Več