Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Galerija predsednikov CIPRE

Serena Arduino, predsednica

Image caption:

Milano, Italija
Izobrazba: Okoljske študije na univerzi v Milanu, Okoljsko planiranje na univerzi v Britanski Kolumbiji (Kanada)
Poklicni interesi: Upravljanje naravnih virov, razvoj skupnosti, trajnostni razvoj, postopki odločanj

Nekdanji predsedniki

Image caption:

Bianca Elzenbaumer (sopredsednica 2021 - 2023)

Olang/Rovereto, Italija
Izobrazba: Mednarodno posredovanje in vzpostavljanje miru na Univerzi v Bologni, komunikacijsko umetnost in oblikovanje na Royal College of Art (Združeno kraljestvo) ter doktorat med oblikovanjem in sociologijo na Goldsmiths College, Univerza v Londonu.
Delovni interesi: ekosocialne inovacije, sodelovalna ekonomija, skupne dobrine, participativni procesi, odnosi med človekom in naravo

 

Katharina Conradin (2014 –2021)
Rojena leta 1981, odraščala v kantonu Aargau, živi v Bernu. Študij iz geografije, (transdisciplinarni program "Človek-družba-okolje"), in angleškega jezikoslovja v Baslu; doktorat 2014. Od leta 2011 do leta 2018 direktorica organizacije za ohranjanje krajine Švica.

                                                                                                                                                                            

Dominik Siegrist (2004–2014)
*16.11.1957. Dr. geogr.,  študiral na univerzah v Zürichu, Bernu in Berlinu. 1991 – 1992 sopobudnik vsealpskega okoljskega projekta „TransALPedes“. Danes docent na Raziskovalnem inštitutu za prosti čas, turizem in pokrajino na Visoki šoli za tehniko v Rapperswilu v Švici.

Dominik Siegrist

Andreas Weissen (1995–2004)
*04.02.1957. Študij novinarstva, pedagogike in zgodovine gospodarstva. Dejaven na različnih ravneh na okoljskem področju, od 1990 zaposlen v WWF Švice. 1992 se je prvič udeležil strokovne konference CIPRE. Kot predsednik se zavzema za ustanovitev sekretariata ter izdelavo in ratifikacijo protokolov Alpske konvencije. Dejaven na različnih ravneh na področju okoljevarstva, med drugim pri Alpski iniciativi in organizaciji WWF. Od leta 2005 samostojni pripovedovalec zgodb in lastnik projektne pisarne za naravo in kulturo v Brigu, kanton Wallis. www.andreas-weissen.ch

A. Weissen
Josef Biedermann (1992–1995)
*26.11.1944. Študij razrednega pouka in biologije, učitelj in direktor lihtenštajnske gimnazije. 1980 se je prvič udeležil seje CIPRE kot podpredsednik Lihtenštajnske družbe za varstvo okolja. Zavzemal se je zlasti za ozaveščanje pogodbenic, da bi upoštevale Alpsko konvencijo. Danes opravlja funkcijo blagajnika pri CIPRI.
J. Biedermann

Mario F. Broggi (1983–1992)
*15.03.1945. Študij gozdarstva, od 1969 vodja ekološke pisarne v Lihtenštajnu. 1975 prvi lihtenštajnski delegat v CIPRI. V času njegovega predsedovanja spremenjena usmeritev delovanja CIPRE – prednostna področja: obveščanje in posredovanje znanja, razvoj dejavnosti in profesionalizacija struktur, v ospredju «trajnostni razvoj».

Mario Broggi
Curt Fossel (1976–1983)
29.03.1913–06.11.1997. Študij prava, uradniška kariera v štajerski deželni vladi. Od 1956 dejaven v Avstrijski zvezi za varstvo narave (ÖNB). Od 1965 namestnik opazovalca avstrijske vlade v CIPRI. Sedež CIPRE prestavil v Gradec, v času njegovega predsedovanja izdelani novi statuti in ekološki vodnik.
Curt Fossel
Fritz Lense (1975–1976)
*21.07.1909. Študij naravoslovnih znanosti, dolga leta profesor na gimnaziji v Gräfelfingu v Nemčiji. Od začetka petdesetih let dejaven na naravovarstvenem področju, med drugim štirideset let kot referent za varstvo narave pri Bavarski gorski reševalni službi. Ustanovitveni član CIPRE in njen «prehodni predsednik» v času sprememb pri usmeritvi delovanja.
Fritz Lense
Willy A. Plattner (1968–1975)
01.02.1913–2007. Študij naravoslovnih znanosti, nekaj časa glavni asistent za zoologijo na ženevski univerzi. 40 let profesor biologije na kantonalni šoli v St. Gallnu. Dejaven v organizaciji SBN1, dlje časa tudi kot predsednik. Od 1960 delegat Švice v CIPRI.
Willy A. Plattner
Emile Dottrens (1960–1968)
21.07.1900–29.09.1990. Od 1942 znanstveni asistent za zoologijo v Prirodoslovnem muzeju v šenevi, od 1953 do 1969 direktor omenjenega muzeja. Dejaven v IUCN, SBN1 in Svetu Evrope. Sedež sekretariata prestavil iz Nemčije v Švico, okrepil tudi znanstveno usmerjenost delovanja CIPRE.

Emile Dottrens

Nathanael Georg Zimmerli (1956–1960)
28.07.1887–09.06.1984. Študij prava, od 1917 do 1954 zaposlen v Švicarskem inšpektoratu za gozdarstvo, lov in ribištvo, po uradni dolžnosti sekretar in višji nadzornik v Švicarskem narodnem parku. Vladni opazovalec pri CIPRI od njene ustanovitve naprej, 1956 izvoljen za predsednika CIPRE, 1959 ponovno potrjen kot predsednik, 1960 predčasen odstop.
Nathanael Zimmerli

Charles Jean Bernard (1952–1956)
05.12.1876–29.07.1967. Študij naravoslovnih znanosti, več let vodja poskusne postaje za pridelovanje čaja v Nizozemski Indiji (današnji Indoneziji). Prvi predsednik Svetovne zveze za ohranitev narave – IUCN (1948–1954). Predsednik SBN1 (Švicarska zveza za varstvo narave [Schweizerischer Bund für Naturschutz])

Charles Jean Bernard