Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

"Čudovita" petdeseta in šestdeseta: Zbirališče znanstvenikov

CIPRA je svojo dejavnost začela z letnimi srečanji in kmalu so se pokazali prvi uspehi. Člani so bili večinoma strokovnjaki z naravoslovnega področja, ki so bili zelo dejavni pri izmenjavi informacij in stališč.

Dolga leta je CIPRA svojo dejavnost osredotočala na vsakoletno prirejanje srečanj. V petdesetih in šestdesetih letih ji je uspelo ta ritem obdržati z nekaj maloštevilnimi izjemami. O obravnavanih temah so sestavljali resolucije, doseženi so bili prvi uspehi (tako so preprečili načrtovano gradnjo elektrarne v Genovski dolini, ohranili so se slapovi pri Krimmlu).

Wolfgang Burhenne, prvi sekretar CIPRE, se spominja nekdanjih časov: "Člani CIPRE smo se dejansko sestali vsako leto, intenzivno smo razpravljali o aktualnih temah in v zvezi s tem tudi zavzemali stališča ter pripravljali resolucije [. . . ] in ker so pri tem sodelovali tudi predstavniki ministrstev, smo bili kar uspešni. Pristojnim referentom smo znali vse to takoj prodati za suho zlato in tako smo tudi v resnici kaj dosegli."

Odbor CIPRE je takrat sestavljala bolj ali manj enotna skupina strokovnjakov z naravoslovnega področja. Marsikateri od njih ni sodeloval samo s CIPRO, temveč tudi z IUCN. Med seboj so vzdrževali stike na različnih ravneh, med drugim tudi z intenzivnim dopisovanjem. Vse do leta 1970 je prišlo do redkih kadrovskih zamenjav, to pa je zagotavljalo nadaljevanje dejavnosti in krepilo prijateljske odnose. 

Takratni CIPRA-odposlanci: Prof. Helmut Gams (Inštitut za botaniko, Univerza Innnsbruck), Prof. Gustav Wendelberger (Inštitut za varstvo narave in krajine, Univerza Dunaj), Prof. Paul Ozenda (Profesor za botaniko, Univerza Grenobel), Dr. Angela Piskernik (Botaničarka, direktorica Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani), Dr. Renzo Videsott (živinozdravnik, direktor narodnega parka Gran Paradiso), Dr. Edith Ebers (Inštitut za geologijo Univerza München), Prof. Otto Kraus (Inštitut za mineralogijo univerze v Münchnu).

Delegati CIPRE v petdesetih in šestdesetih letih


Edith Ebers

Otto Kraus

Paul Ozenda

Gustav Wendelberger