Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Pogledi od zunaj

Leta 2001 je CIPRA prejela Veliko Bindingovo nagrado. Kako vidijo delovanje in pomen CIPRE drugi nagrajenci, člani sveta sklada in kuratorija? 25. obletnice podelitve nagrade novembra 2010 se je udeležilo sedem uglednih posameznikov.
Image caption:

"Na gorskih območjih je kakovost življenja odvisna od kakovosti naravnih virov. Zato je pomembno, da so ljudje dobro seznanjeni s storitvami, ki jih opravljajo naši ekosistemi. Zagotavljanje teh informacij bi bilo treba bolje vključiti v mednarodno sodelovanje in politične smernice od lokalne do evropske ravni."

Erica Zangrando, dežela Veneto/I, Oddelek za gospodarstvo in razvoj gorskega območja, projektna partnerka pri projektu recharge.green

Image caption:

"Projekt Alpstar je sprožil proces, ki ga ni več mogoče ustaviti. V podjetju Hilti se za pot v službo in nazaj avtomobilu še nikoli ni odpovedalo tako veliko število uslužbencev, prav tako se kolesarskih tekmovanj še nikoli ni udeležilo toliko tekmovalcev. Alpstar je dokaz, da je dnevne migrante mogoče spodbuditi k ravnanju, ki upošteva zahteve trajnostne mobilnosti."

Willi Nowak, direktor Prometnega kluba Avstrija (VCÖ)

Image caption:

"Sodelovanje med občinami v Alpah je bistvenega pomena, če želimo prikazati izzive, interese in potrebe teh območij in jih zastopati na nacionalni in evropski ravni. Povezovanje pa omogoča tudi posredovanje izkušenj in novih spoznanj. Zlasti skupni projekti so tisti, ki pospešujejo razvoj naših občin."

Lucio Vaira, občina Ostana/IT, članica Omrežja občin „Povezanost v Alpah“ in sodelujoča občina v okviru programa dynAlp-nature

Image caption:

"Mladi smo ustvarjalni, vztrajni, naivni, daljnovidni – in vse to prinašamo v svet odraslih. Da bi pridobili zaupanje, potrebujemo pozornost in spoštovanje odraslih. Sodelovanje mladih v procesih odločanja krepi njihovo identiteto, njihov odnos do lokalnega okolja in zavest o trajnostni rabi naravnih virov."

Eva Šabec, blagajničarka v Mladinskem svetu CIPRE, Ljubljana/SI

Image caption:

"S CIPRO delim prepričanje, da je sodelovanje vseh evropskih regij odločilnega pomena, če želimo doseči cilje evropskega projekta. Zato je pomembno vzpostaviti pravi dialog z lokalnimi in regionalnimi akterji kakor tudi s civilno družbo. Tako bo mogoče doseči napredek, ki bo usmerjen v trajnostni in participativni razvoj."

Michel Lebrun, predsednik Odbora regij EU

Image caption:

"Da bi preusmerili promet s cest na železnico, je nujno potrebno sodelovanje alpskih držav in regij. Te morajo izvajati skupno prometno politiko v obliki ukrepov, kot so uvedba alpske tranzitne borze, lokalni ravni prilagojeni prometni predpisi, storitve in infrastruktura. Sprejemamo zahtevo civilne družbe, ki želi aktivno sodelovati pri oblikovanju prihodnosti gorskih območij. Dialog med državami, prevozniki in civilno družbo mora biti odprt."

Bernard Soulage, podpredsednik regije Rona-Alpe

Image caption:

"Tematska revija Alpe na odru, ki je bila posvečena alpski politiki, ponuja veliko informacij o tej aktualni in za vse nas pomembni temi. K temu lahko samo dodamo: pot je tudi v tem primeru cilj. CIPRI vedno znova uspeva, da nas – in tu mislim celotno prebivalstvo – opozarja in s tem ozavešča o tej kompleksni temi."

Marlies Amann-Marxer, članica Vlade Kneževine Lihtenštajn