Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Volk vnovič v nemilosti

20.10.2016
Omilitev varstvenega statusa volka ter regulacija in celo vzpostavitev območij brez prisotnosti te živalske vrste so zahteve, ki so jih predstavniki združenj alpskega planinskega gospodarstva podali v okviru pregleda »zdravstvenega stanja« habitatov in vrst, zaščitenih z direktivo o habitatih (fitness check). Naravovarstvene organizacije so o njihovih zahtevah že izrazile svoja stališča.
Politično nasprotovanje varstvu volka se na evropski ravni krepi in vprašati se je treba, v kolikšnem obsegu bo človek v prihodnje volku sploh še priznaval njegov naravni življenjski prostor? © Chad Horwedel/flickr
Image caption:
Politično nasprotovanje varstvu volka se na evropski ravni krepi in vprašati se je treba, v kolikšnem obsegu bo človek v prihodnje volku sploh še priznaval njegov naravni življenjski prostor? © Chad Horwedel/flickr

Po stoletni odsotnosti se populacije volka na območju Alp počasi krepijo in vračajo v svoj naravni življenjski prostor. To jim uspeva, ker je po skorajšnjemu iztrebljenju ta vrsta danes zavarovana v skladu z mednarodnimi sporazumi, kakršna sta direktiva o habitatih EU ali Bernska konvencija. Njegov povratek pa povzroča konflikte, saj ljudje z volkom ne znamo več sobivati. Ker se je za ovce, koze in govedo uveljavil način reje na prostem in brez nadzora, so živali postale lahek plen za volka. Združenja alpskega planinskega gospodarstva si zato prizadevajo za omilitev varstvenega statusa velikih zveri.
Od vseh rejnih živali, ki poginejo poleti, je plenjenje mogoče pripisati velikim plenilcem le v petih odstotkih, v vseh drugih primerih poginejo zaradi neugodnih vremenskih razmer, bolezni ali padca na neprehodnem terenu. V pismu, ki so ga naslovile na Stalni sekretariat Alpske konvencije, opozarjajo naravovarstvene organizacije na majhen delež škode, ki jo povzroča volk. Zavedajo se vedno težjih ekonomskih razmer, v katerih je hribovsko kmetijstvo, zato zahtevajo podporo za uvedbo ukrepov, s katerimi bo mogoče zagotoviti učinkovito varovanje drobnice pred volkovi.
Istega mnenja kot združenja alpskega planinskega gospodarstva pa so tudi politiki v posameznih državah, kot se je nedavno pokazalo v Švici. Na tamkajšnjo zvezno vlado je bil namreč naslovljen poziv, naj  se preverijo možnosti izstopa iz Bernske konvencije. Preverjanja sicer ni bilo, izdelan pa je bil koncept sobivanja z volkom, ki bo vzdržno za kmetijstvo. Resolucija je zdaj vnovič na dnevnem redu, razprava pa se nadaljuje.


Viri in nadaljnje informacije:

www.nzz.ch/schweiz/nationalrat-will-den-wolf-nicht-laenger-schuetzen-ld.116771
www.cipra.org/sl/novice/posredovanje-med-clovekom-in-velikimi-zvermi
www.cipra.org/sl/dosjeji/ziveti-z-velikimi-zvermi
www.protectiondestroupeaux.ch/international

www.kora.ch/index.php?id=88