Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Urejanje prostora: ko je manj več

08.03.2017
CIPRA se ukvarja s problematiko ravnanja z območji, ki so manj pozidana. Na delavnici, ki je potekala v okviru projekta WorthWild, so o načinih urejanja prostora razpravljali znanstveniki, predstavniki regionalnega razvoja in nevladnih organizacij iz vseh alpskih držav.
Image caption:
Projekt WorthWild se ukvarja z upravljanjem manj dostopnih območij. © Matthias Fleisch

Enoletna študija izvedljivosti WorthWild se ukvarja s popisovanjem, prepoznavanjem in varovanjem manj dostopnih območij. Študija izhaja iz izkušenj obstoječih pristopov v različnih alpskih državah. Cilj študije je predstaviti pregled že obstoječih pristopov in jih med seboj primerjati, da bi bilo tako mogoče oblikovati priporočila za nadaljnje delovanje. Na prvi delavnici, ki je bila februarja 2017, so udeleženci poskušali ugotoviti, kateri pristopi in katere metode so že na voljo. Strokovnjaki in predstavniki regionalnega razvoja so predstavili nekatere od teh pristopov in si s CIPRO in predstavniki drugih nevladnih organizacij izmenjali izkušnje s tega področja. Pregled je pokazal naslednje: pristojnosti za oblikovanje prostorskoplanskih odločitev se med posameznimi alpskimi državami razlikujejo. Poleg tega je treba pri obravnavi teme upoštevati različne posebnosti posameznih območij. 

V manj dostopnih območjih Alp je tudi manj posegov človeka. Poleg številnih drugih vidikov so ta območja tudi zatočišča biotske raznovrstnosti. Taka sonaravna pokrajina pa je marsikje vedno bolj izpostavljena pritiskom zaradi rabe, zlasti za potrebe turizma in proizvodnjo energije. Nasprotno pa se v drugih regijah pritisk zmanjšuje zaradi vedno obsežnejšega odseljevanja lokalnega prebivalstva v mesta. Na ravni komunikacije gre v projektu Wortwild tudi za to, da se ustvari pripravljenost za bolj ozaveščeno ravnanje s tovrstnimi prostori. CIPRA tukaj deluje, sklicujoč se na Protokol Alpske konvencije o urejanju prostora in trajnostnem razvoju, katerega cilj sta varstvo ter trajnostni in v prihodnost usmerjeni razvoj območij v alpskem prostoru.

 

Viri in nadaljnje informacije: www.cipra.org/de/cipra/international/projekte/laufend/worthwild (de, en)

shranjeno pod: alpMedia 02/2017