Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Stališče: Energetska politika: Slovenija na stranskem tiru

14.03.2018
Prišel je čas, ko je treba uskladiti proizvodnjo in porabo energije s kriteriji trajnostnega razvoja. Z energetskim konceptom se Slovenija drži preživetih praks, pravi Matej Ogrin, predsednik CIPRE Slovenija.
Image caption:
Ogrin Matej, predsednik CIPRE Slovenija.

Slovenska vlada je sprejela energetski koncept, ki ne dosega kriterijev za prehod v trajnostni energetski sistem niti v trajnostno usmerjeno družbo. Prav tako ne vsebuje konkretnih ciljev. Koncept mora sedaj še na glasovanje v parlament.

Učinke podnebnih sprememb na ekosisteme, kot tudi na energetski potencial Slovenije, se v konceptu preprosto zanemarja. Posebno ta koncept ne upošteva spremenjene dinamike razpoložljivosti vodnih virov. Voda pa je danes ključna pri konvencionalnih načinih pridobivanja energije, še pomembnejša pa je njena ekosistemska vloga.

Koncept temelji na zmanjševanju porabe fosilnih goriv z nadaljnjo uporabo jedrske energije. To je v nasprotju z načelom celostne trajnostnosti. Ukrepi varstva podnebja in blaženja podnebnih sprememb ne smejo biti izvedeni na račun povečevanja deleža jedrskih zmogljivosti.

Koncept ne nagovarja k smotrnejši rabi energije – tako na primer predvidi elektrifikacijo prometa, ne pa povečanja energetske učinkovitosti v mobilnosti. Potreben je razvoj sistemov javnega potniškega prometa ali pa prizadevanje za zmanjšanje potreb po mobilnosti, kar bi lahko dosegli s spremembo načina življenja.

Če bo parlament energetski koncept Slovenije potrdil, bo Slovenija zamudila priložnost, da se kot majhna država z agilnim gospodarskim in energetskim sistemom pripravi za prihodnost. Njena dolžnost je, da prispeva svoj delež k preobrazbi Alp v energetsko trajnostno regijo.