Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

SPARE – alpske reke kot življenjske žile družbe

17.03.2016
Kakšno je stanje alpskih rek? Kako lahko prepričamo pristojne in druge zainteresirane, da se zavežejo k celovitemu upravljanju vodotokov? Na ta in mnoga druga vprašanja želi odgovoriti projekt SPARE, ki se je februarja 2016 na Dunaju začel z dvodnevnim dogodkom. Projekt bo v naslednjih treh letih v sodelovanju z osmimi partnerji izvajala tudi CIPRA.
Image caption:
Reke nam kot življenjske žile družbe zagotavljajo čisto vodo in obnovljivi vir energije, so pa tudi magnet za vse, ki iščejo sprostitev. (c) Heinz Heiss

Reke so življenjske žile trajnostnega razvoja v Alpah, saj zagotavljajo čisto vodo za pitje in namakanje v kmetijstvu, so dom neštetim organizmom, ponujajo privlačno okolje za rekreacijo, z njihovo energijo proizvajamo električno energijo. Take in  številne druge storitve pa lahko alpske reke zagotavljajo družbi le, če bo ta zanje skrbela. Podlaga za to je celovito upravljanje tekočih voda.

Cilj projekta SPARE (Strateško načrtovanje in usklajevanje na področju ohranjanja in obnove alpskih rečnih ekosistemov) je prispevati k boljšemu medsebojnemu usklajevanju zahtev za varstvo in rabo voda. Pod vodstvom Univerze za naravne vire in biološke znanosti bo devet projektnih partnerjev iz šestih alpskih držav pokazalo, kako je mogoče izboljšati strateške pristope, ki vključujejo vidike ohranjanja in upravljanja tekočih voda, in pri tem premostiti upravne in strokovne ovire, obenem pa spodbujalo ozaveščanje o ekosistemskih storitvah in ranljivosti alpskih rek.

Projekt SPARE, ki se je začel decembra 2015 in bo trajal do decembra 2018, je sofinanciran s sredstvi Evropskega regionalnega razvojnega sklada prek programa Interreg za območje Alp. Pri projektu je za področje komunikacije zadolžena CIPRA.