Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Novice

Razhajanja glede uporabe pesticidov

12.07.2017
Pesticidi obremenjujejo okolje, ogrožajo koristne živali, denimo čebele, onesnažujejo vodo v Alpah, za nekatere pa celo obstaja sum, da povzročajo raka. Pa vendarle se zdi, da so v tradicionalnem kmetijstvu nedotakljivi.
Image caption:
Pesticidi škodujejo okolju, biotski raznovrstnosti in ljudem. © Ed Wohlfahrt_flickr

Herbicidi, fungicidi, insekticidi … v alpskih vodotokih je mogoče najti številne kemikalije. Študija, ki je bila izdelana po naročilu švicarskega Zveznega urada za okolje, je v primeru Švice pokazala, da kakovost vode v nobeni od preiskanih tekočih vodotokov ne ustreza zakonskim zahtevam oz. omejitvam. Prav tako je vedno več pesticidov najti v pitni vodi. Kot poroča nacionalni urad za opazovanje podtalnice (Naqua), naj bi bila tolerančna vrednost prekoračena na vsakem petem merilnem mestu. Veljavni predpisi očitno niso več učinkoviti.

Ta tema povzroča veliko razburjenja tudi v Italiji. Tako so leta 2014 v občini Mals na Južnem Tirolskem na referendumu izglasovali prepoved uporabe pesticidov na območju občine, vendar pa je odločitev prebivalcev naletela na odločno nasprotovanje vlade in kmetov. Po treh letih se občina danes še vedno bori za pristojnost pri odločanju o uporabi pesticidov. Pri tem ni vedno najbolj jasno, katere koristi obstajajo za kmetijstvo, in to je pred kratkim pokazala tudi študija, ki so jo objavili na Južnem Tirolskem: uporaba glifosata ima usodne posledice za kakovost grozdja, ugotavljajo na bolzanski univerzi v Italiji.

O glifosatu potekajo kontroverzne razprave tudi na mednarodni ravni. Ker je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) ugotovila, da je omenjeno sredstvo neoporečno, je EU junija za deset let podaljšala dovoljenje za njegovo uporabo pri zatiranju plevela, Mednarodna agencija za raziskovanje raka (IARC) in ameriška zvezna država Kalifornija pa sta, ravno nasprotno, glifosat uvrstili na seznam potencialno rakotvornih snovi. Glede na odločitev EU obstaja zdaj le še možnost, da bi opustitev uporabe glifosata dosegli na nacionalni ravni.

Francija ima na tem področju vodilno vlogo; francoska vlada je prepovedala uporabo pesticidov na javnih površinah, leta 2019 pa bo prepoved začela veljati tudi za zasebne vrtove. Od leta 2018 dalje je Francija prva država članica EU, ki se je odločila iz uporabe pregnati neonikotinoide, ki imajo, kot kažejo izsledki opravljenih raziskav, škodljive posledice za čebele. Poleg tega je Francija vložila predlog, po katerem bi uporabo pesticidov zunaj kmetijstva prepovedali na celotnem območju EU.

To je zagotovo nov korak v pravo smer, a uporabo pesticidov bi bilo treba, kot je zapisano v poročilu ZN o tveganjih, ki jih pesticidi predstavljajo za pridelavo hrane na svetovni ravni, izpodbijati iz načelnih razlogov: učinki na spreminjanje podnebja in izguba biotske raznovrstnosti so izredno problematični. Dejstvo je, da se je treba usmeriti v ekološko pridelavo, ne pa v prevladujoči industrijski model kmetijstva.

 

Viri:

www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/greenpeace_dauergiffte_in_den_alpen_report_0.pdf (de) , www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-66224.html (de, fr, it, en) , nzzas.nzz.ch/notizen/achtung-pestizide-im-trinkwasser-ld.1301514 (de) , www.dervinschger.it/de/gesellschaft/kleiner-aber-wichtiger-sieg-23641 (de) , www.unibz.it/de/news/124523-studie-zum-gewuerztraminer-glyphosat-zur-unkrautbekaempfung-hat-folgen-fuer-den-most (de, it) , documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/017/85/PDF/G1701785.pdf?OpenElement (en) , www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/glyphosat-was-fuer-ein-verbot-spricht-und-was-dagegen-a-1084846.html (de) , www.infosperber.ch/Umwelt/Neonicotinoide-Verbot-in-Frankreich-gegen-SyngentaBayer (de)

shranjeno pod: alpMedia 05/2017