Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Novice

Ponoven boj za prehod na železnico

21.06.2022 / Caroline Begle, CIPRA International
Direktiva EU za ciljno usmerjeno spodbujanje kombiniranega tovornega prometa bo revidirana. Obstaja pa nevarnost, da bo okrenjena v korist cestnega prometa, kar bi imelo resne posledice za železniški tovorni promet in okolje, bilo pa bi tudi v nasprotju z Alpsko konvencijo.
Image caption:
Pripis k sliki: Mar EU končno resno razmišlja o preusmeritvi tovornega prometa? (c) pixabay

EU prevetruje direktivo o kombiniranem prevozu (Combined Transport Directive). Ta predstavlja edini pravni instrument EU, ki neposredno podpira preusmeritev tovornega prometa s cest in spodbuja prehod na načine prevoza z manjšimi emisijami, kot so železnice in ladje. Od leta 1992 določa, da se subvencije dodelijo le za tovorni promet, ki po železnici ali celinskih plovnih poteh prepotuje vsaj 100 km zračne razdalje. Po cesti lahko prepotujejo največ 150 km. Prometna industrija v državah, kot sta Nemčija in Italija, ter v vzhodni Evropi in baltskih državah pritiska na povečanje največje dovoljene razdalje v korist cestnega prometa na 250 km ali več. To bi bilo usodno za alpsko regijo. Danes lahko Alpe s 150 kilometri zračne razdalje po cesti prevozi le nekaj tovornjakov. Le-ti lahko z večjo mejno razdaljo lahko privozijo kamorkoli. Razvodenitev prihodnje revizije je zato treba preprečiti za vsako ceno.

Poziv alpskim državam

CIPRA je, tako kot številne druge pobude in akterji, izpolnila izčrpen vprašalnik o javnem posvetovanju EU in izrazila ključne pomisleke. Največja razdalja na cesti mora ostati omejena na 150 km ali, še bolje, biti zmanjšana na 100 km.

 Ob tem CIPRA sodeluje tudi pri pripravi novega dokumenta Alpske konvencije –  tako imenovane Simplonske zaveze –, ki bi veljala na celotnem območju Alp. Pod vodstvom sedanjega švicarskega predsedstva se pripravlja akcijski načrt za ničelne emisije v prometnem sektorju v Alpah do leta 2050, ki naj bi ga oktobra podpisali ministrice in ministri za okolje in promet alpskih držav. CIPRA zahteva, da bi bile alpske države v akcijskem načrtu bolj ambiciozne in zavezujoče ter da se izrečejo proti povečanju obstoječih največjih razdalj. Ta zahteva je v skladu s prometnim protokolom Alpske konvencije, ki od leta 2013 velja tudi na ravni EU. V omenjenem protokolu je na več mestih poudarjeno, da je treba zmanjšati skupni obseg prometa in emisij ter čezalpski tovorni promet preusmeriti na železnico.

 

Viri in dodatne informacije:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13010-Sustainable-transport-revision-of-Combined-Transport-Directive_en (en), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:01992L0106-20130701&from=EN (de), www.cipra.org/sl/teme/alpska-politika/v-zariscu-tranzitni-promet (sl), https://www.cipra.org/sl/stalisca/direktiva-o-evrovinjeti-cestnih-pristojbinah-cas-za-dejanja-1 (sl)

shranjeno pod: alpMedia 4/2022