Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Novice

Odprta vrata za nove ideje

14.10.2016
Kako mlado generacijo pripraviti do aktivnega sodelovanja in kako se lahko mladi dolgoročno zavzemajo za Alpe, svoj življenjski prostor? V nadaljevanju o tej temi nekaj sklepnih misli Luzie Felder ob prvem triletju Mladinskega sveta CIPRE.
Člani Mladinskega sveta so si na delavnicah pridobili znanje o izbranih temah, in se zabavali © CIPRA International
Image caption:
Člani Mladinskega sveta so si na delavnicah pridobili znanje o izbranih temah, in se zabavali © CIPRA International

Leta 1992 je Roger Hart v eni od Unicefovih publikacij participacijo opisal kot proces skupnega sprejemanja odločitev, ki zadevajo tako naše življenje kakor življenje skupnosti, v kateri živimo. Participacija je temeljna pravica vsakega državljana in vsake državljanke. O vprašanju, katera stopnja vključenosti v procese odločanja je prava, se danes odvijajo zelo nasprotujoče si razprave. Kot zatrjuje Hart, je vključevanje mladih v odločevalski proces nujno – kako naj se mlad človek sicer razvije v odgovornega in angažiranega državljana?

Krepiti je treba verodostojnost

Kako lahko mreža različnih organizacij in ljudi na območju Alp, ki se je zapisala trajnostnemu razvoju, vključuje mlade v svoje aktivnosti in proces sprejemanja pomembnih odločitev? Natanko to vprašanje se je znašlo v središču pozornosti, ko se je oktobra 2012 v Bolzanu v Italiji ustanavljal Mladinski svet CIPRE (CIPRA Youth Council – CYC). Energija, ki je izhajala iz zamisli o ustanovitvi vsealpske mladinske organizacije, je spodbudila šest ustanoviteljic, da so se s svojimi željami, pobudami in znanjem neposredno in aktivno vključile v procese odločanja. Takrat niso niti slutile, da se bodo slaba tri leta pozneje na svetovni razstavi v Milanu srečale z okoljskimi ministri iz svojih držav in jim v spomin celo predale simbolični izdelek, ki so ga mladi sami naredili iz odpadnih snovi (gl. prispevek v Letnem poročilu CIPRE International za leto 2015).

Da bi razumele pomembnost participacije mladih in ocenile njen napredek, so se članice sveta seznanile z lestvico participacije, kot si jo je leta 1992 zamislil že omenjeni Roger Hart: gre za različne stopnje intenzivnosti participacije in za razmejitev slednje od navidezne participacije. Ponazorjeno v obliki lestve je Hart prikazal, da gre na najnižjih stopnjah na lestvici participacije, torej navidezne participacije, za zlorabo mladih, ki se pojavljajo le v stranski vlogi in kot okras, ali za njihovo vključevanje v odločanje odraslih, a le na simbolni ravni. Sledijo stopnje, ki opisujejo situacije, ko so mladi informirani, njihovi nasveti se upoštevajo, sami pa tudi prevzamejo naloge v okviru določenega projekta. Na najvišjih stopnjah na lestvici participacije ni v ospredju avtonomija mladih, temveč prilagojeno sodelovanje. Ideje, ki so jih dali mladi, morajo odrasli in strokovnjaki podpreti ter jih uporabiti za spodbujanje postopkov izvajanja.

Kako je videti prava participacija?

Na participacijo smo se v CIPRI morali najprej navaditi – tako odrasli kot mladi. Naša stran se je v razpravo vključevala v vlogi «mladih», npr. pri projektu I-LivAlps, katerega namen je spodbujanje izmenjave med odločevalci, strokovnjaki in predstavniki mladih. Morali smo se spoprijeti z odgovornostjo, da so nas v razpravah o temah, o katerih sicer nismo imeli nikakršnega strokovnega znanja, prepoznali kot predstavnike naše generacije.

Katera stopnja participacije je najbolj smiselna in koristna za določeno temo, skupino, fazo? CIPRI vedno bolje uspeva odpravljati nesoglasja, ki se pri tem pojavljajo, obenem pa želi ta izziv izkoristiti kot priložnost. Pri projektu I-LivAlps so strokovnjaki izoblikovali svoje cilje, da bi tako dobili nove vložke, zanimiva vprašanja in novo energijo. Mladi so pričakovali seznanitev z novimi strokovnimi znanji in priložnost za aktivno sodelovanje. Različni udeleženci so se tako dopolnjevali, gradili so se mostovi med strokovnim znanjem in mladostno energijo. Izkušnja je obema stranema prinesla samo koristi.

Pogled v notranjost Mladinskega sveta razkrije, da so poti, po katerih so mladi prebivalci Alp prišli do njega, tako različne, kot so različni oni sami. Motiviranim mladim se je pot v Mladinski svet odprla v pogovorih z aktivnimi članicami sveta ali prek izredno zanimivih projektov, ki s svojo aktualnostjo privlačijo mlade. Vlogo platforme za tovrstne izmenjave bo v prihodnje imela spletna stran YAPP – Youth Alpine Participation Platform. Pregledni seznam vsealpskih mladinskih projektov na yapp-network.org bodo nosilci projektov redno dopolnjevali – vsaj upamo, da bo tako.

Tu sta tudi sprostitev in zabava!

Za nas, mlade, so pomembni kratko- in srednjeročni cilji, saj dolgoročne angažiranosti v okviru projektov in drugih aktivnosti sicer ni mogoče združiti s semestri študentske izmenjave, praktičnim delom in menjajočimi se delovnimi mesti. Ciljno usmerjene, krajše delavnice sredi čudovite alpske pokrajine so zaželena popestritev našega vsakdanjika in pogosto dopuščajo tudi nekaj oddiha in sprostitve. V takem okolju zlahka nastajajo ustvarjalne ideje in tudi pri predlaganih rešitvah in projektih je mogoče hitro doseči napredek.

CIPRA si maksimalno prizadeva za aktivno vključevanje mladih prebivalcev Alp v procese odločanja in svoja vrata vedno pušča odprta za nove ideje. Daje nam priložnost, da pri pomembnih temah predstavimo svoje zahteve, odločno nasprotuje dekorativni vlogi mladih ter prevzema odgovornost za nas in naš življenjski prostor. «Moja vizija je, da bi se mladi srečevali v naravi in to znali uživati,» pove članica sveta Elisa Zadra. «Pozitivni dogodki mlade spodbujajo, da skrbimo zase in druge ljudi in da se borimo za ta prečudoviti alpski življenjski prostor.»

Luzia Felder, članica Mladinskega sveta CIPRE, CIPRA International

www.cipra.org/sl/mladi?set_language=sl 
yapp-network.org

shranjeno pod: Mladi, cyc, Alpe na odru