Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Nova mreža spodbuja učinkovitejše izvajanje ukrepov varstva podnebja na območju jugovzhodne Evrope

12.04.2024 / Sophie V. Mahlknecht, CIPRA International
Izmenjava znanja in dobre prakse na področju preprečevanja in blaženja podnebnih sprememb v jugovzhodni Evropi, mrežno povezovanje in boljše medsebojno razumevanje so bili poglavitni cilj nedavno zaključenega projekta Podnebni mostovi/Climate Bridges, ki je potekal pod okriljem CIPRA International Lab.
Image caption:
Nekateri člani in članice delovne skupine v okviru projekta Climate Bridges na podelitvi nagrade Climate Champion v Sarajevu/BIH. © CENER21

Projekt je podpiral izvajanje Zelene agende na območju Zahodnega Balkana tako na regionalni kot tudi lokalni ravni. Osrednja pozornost je bila pri tem namenjena krepitvi nadnacionalnega sodelovanja za večjo učinkovitost na področju varstva podnebja. V ta namen se je tudi zvrstilo več mednarodnih srečanj predstavnikov upravnih organov, NVO in poljavnih institucij, ki so skupaj preučevali nove priložnosti za sodelovanje ter razpravljali o prednostih in slabostih trenutnega stanja na področju podnebne politike. Na tej podlagi je bila vzpostavljena mreža okoli 30 organizacij - ta še vedno raste, vanjo pa so vključeni člani iz Albanije, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Kosova, Severne Makedonije in Slovenije. V sodelovanju s strokovnjaki, npr. iz avstrijskega ministrstva za podnebje in Zveznega urada za okolje, je projekt omogočil prenos znanja, dobrih praks in izkušenj, pridobljenih v alpskem prostoru. Izdelano je bilo tudi poročilo o trenutnem stanju na področju izvajanja podnebne politike v šestih balkanskih državah in na Hrvaškem. Poročilo analizira obstoječe stanje z vidika uresničevanja ustreznih strategij in zakonodaje, na drugi strani pa prinaša predloge, kako to stanje izboljšati, in načrt za povečanje zmogljivosti.

Projektni partnerji bodo v prihodnjem dveletnem obdobju prostovoljno nadaljevali delo na področju krepitve in širitve omrežja. Vloga za nadaljevanje projekta pri Evropski pobudi za podnebje (EUKI) v Berlinu naj bi omogočila nadaljnje financiranje delovanja mreže.