Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Novice

Nezadržna gradnja brez dna?

29.08.2018 / alpMedia
Naj gre za velike gradbene projekte ali umeščanje novih infrastrukturnih objektov na zavarovana območja – za alpske države, kot sta Avstrija in Švica, se tovrstni projekti nikoli ne odvijajo dovolj hitro in enostavno.
Image caption:
Ali bodo velika gradbišča v Avstriji v prihodnje hitreje in s tem lažje potrjena? © Lois Hechenblaikner

Danes so v Avstriji začasno zavrnjeni le trije odstotki vseh projektov, ki morajo opraviti presojo vplivov na okolje (PVO), odstotek jih pristojni organ dokončno zavrne. Od leta 2019 pa naj bi postopki PVO postali še enostavnejši in zato njihova izvedba še hitrejša. Zakon o razvoju gospodarskih lokacij bi velike gradbene projekte, za katere je sicer izvedba PVO obvezna, opredelil kot projekte s statusom pomembne gospodarske lokacije, kar bi pospešilo njihovo izvedbo brez končanega postopka za izdajo dovoljenja. Kot pomembna gospodarska lokacija bi bil opredeljen tisti gradbeni projekt, katerega izvedba naj bi bila v posebnem javnem interesu. Odločitev o tem, kdaj naj bi šlo za take primere, pa sprejela zvezna vlada brez sodelovanja parlamenta in javnosti.

Kritični glasovi prihajajo z vseh strani. Državljani in državljanke, nevladne organizacije in tudi deželne vlade ocenjujejo, da je vladni predlog zakona nevzdržen. Če bi prišlo do sprejetja zakona, bi bil ta v nasprotju z avstrijsko ustavo, z direktivo EU o presoji vplivov na okolje in tudi z Alpsko konvencijo. Reinhard Gschöpf, direktor CIPRE Avstrija, ob tem opozarja pred morebitnimi čezmejnimi vplivi: »Pretirano hitenje pri znižanju z zakonom določenih okoljskih standardov in pravic udeleženih strank, ki bi ga sprožila Avstrija, bi pomenilo katastrofo za alpsko območje.« V Švici, denimo, poteka razprava o spremembi Zakona o varstvu narave in domovine (Natur- und Heimatschutzgesetz), saj bi se bilo tako lažje izognili zahtevam, ki izhajajo iz nacionalnega varstvenega statusa določenih pokrajin in naravnega prostora, in tam začeti gradnjo.

Pokažimo alternative

Alpsko prebivalstvo živi danes na trikrat večji površini kot pred 50 leti. Alpske države nujno potrebujejo strategije na področju rabe zemljišč, ki bo temeljila na gospodarnem ravnanju z viri. Ena od možnosti je ustrezno »recikliranje« pozidanih zemljišč, torej njihova ponovna uporaba ali pa sprememba njihove prvotne namembnosti. Zgoščevanje zazidave in izraba potenciala zemljišč, kot je npr. gradnja večnadstropnih hiš, sta poleg nujno potrebnega preprečevanja nezadržne gradnje tista druga možnost, kako gospodarno ravnati s prostorom in kako smiselno zmanjšati obsežne postopke.

 

Viri in nadaljnje informacije:

www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/uvpsup/uvpoesterreich1/uvpdatenbank/uvpstatistik (de), www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/ME/ME_00067/index.shtml (de), www.umweltdachverband.at/inhalt/umweltdachverband-standortentwicklungsgesetz-ist-der-groesste-gesetzesunfug-der-2-republik?ref=89 (de), www.sn.at/salzburg/politik/standortentwicklungsgesetz-umweltlandesrat-spricht-von-massivstem-rueckschritt-38901490 (de), www.vol.at/heftige-kritik-am-geplanten-standortentwicklungsgesetz/5898143 (de), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0052http://www.alpconv.org/sl/convention/protocols/default.html, www.bernerzeitung.ch/schweiz/standard/Es-drohen-Seilbahnen-Parkplaetze-und-Funparks-in-Schutzgebieten/story/11957254 (de), www.wwf.ch/de/medien/der-wwf-schweiz-sagt-nein-zum-verbau-der-wertvollsten-schweizer-naturschutzgebiete (de, fr, it)