Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Novice

Model upravljanja območja Jelovice

23.05.2024 / Julija Krautberger, CIPRA International
Obnova poškodovanega gozda in druge dobre prakse: v okviru projekta JeloviZa se je implementiral model upravljanja občutljivega naravnega območja v Sloveniji.
Image caption:
Ena od glavnih projektnih aktivnosti je bila obnova poškodovanega gozda. (c) Archive Development Agency Sora

Prispevati k zmanjšanju ranljivosti območja Jelovice glede na posledice podnebnih sprememb, pravočasno naslavljanje izzivov in ohranitev za zanamce. To so bili glavni cilji projekta JeloviZa, ki je potekal med leti 2022 in 2024. Jelovica je pomembno naravovarstveno območje v Sloveniji in predstavlja dragocene habitate na območju Natura 2000. Zaradi podnebnih sprememb so območje prizadele številne naravne nesreče (vetrolomi, snegolomi, žledolomi). Te razmere so v preteklih letih občutno povečale ranljivost območja. S participatornim pristopom in redno komunikacijo, je projekt združil deležnike iz petih različnih občin: Železnikov, Kranja, Radovljice, Bleda in Bohinja.

V aprilu 2024 so projektni partnerji v Kranju predstavili rezultate. Na dogodku so župani občin podpisali tudi pismo podpore za trajnostno uprpravljanje območja. CIPRA Slovenija je bila vodilni partner projekta. Drugi partnerji v projektu pa so bili še: Zavod RS za varstvo narave (OE Kranj), Zavod za gozdove (OE Bled), Razvojna agencija Sora d.o.o., Občina Železniki in CIPRA International. Projekt je vključeval tudi aktivnosti deležnikov, kot so na primer prenos dobrih praks, usposabljanja, pogovori in delavnice, analiza stanja habitatov in kvalifikacijskih vrst v Jelovici, coniranje območja, kot tudi namestitev števcev za pridobivanje  podatkov o obremenjenosti prostora. Ena od glavnih projektnih aktivnosti je bila obnova poškodovanega gozda – s sajenjem »prijaznih« drevesnih vrst.

 

Več o projektu:
www.ra-sora.si/projekt/jeloviza/
www.cipra.org/sl/jeloviza