Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Kako preprečevati drobitev zemljišč?

30.11.2016
Drobitev zemljišč je v Alpah eden od poglavitnih razlogov za krizo v kmetijstvu. Italijanska dežela Piemont poskuša zdaj razmere urediti z zakonom.
Aufgegebene Landwirtschaftsflächen sind eine Folge der erbrechtlichen Besitzaufteilung in den Südalpen. © Francesco Pastorelli
Image caption:

Premajhna zemljišča, zemljišča z več ali neznanimi lastniki – vse to vodi v pomanjkanje dovolj velikih obdelovalnih površin, posledica pa so opuščanje obdelave kmetijskih zemljišč in izguba pokrajine in možnosti za razvoj. Vzrok drobitve kmetijskih zemljišč se skriva v dedovanju na podlagi rimskega prava v smislu realne delitve zemljišč, kjer se premoženje razdeli med dediče. Drugačne razmere vladajo v regijah, kjer delitev kmetijskega gospodarstva preprečuje germansko pravo, ki zahteva upoštevanje načela nerazdeljenosti kmetije oz. pozna podobna pravila.

Kot v francoskih Alpah, kjer država že nekaj časa priznava kmetijska združenja, so tudi v Piemontu na podlagi prostovoljnih pobud že nastala prva združenja lastnikov kmetijskih zemljišč. To so združenja, na katera lastniki prenesejo svoje parcele. Tako lahko eno združenje v imenu večjega števila lastnikov enotno obdeluje veliko zemljišče, istočasno pa lahko lastniki v obliki skupščine članov obdelovanje zemljišča usmerjajo in nadzorujejo. Prihodki iz obdelave takih zemljišč – te je mogoče oddati v najem tretjim osebam – se uporabijo zlasti za sanacijo parcel, ki so zaradi opuščene uporabe večinoma v slabem stanju.  

Konec oktobra je Piemont kot prva italijanska dežela sprejel deželni zakon, ki spodbuja ustanavljanje tovrstnih združenj in jih podpira pri reševanju problemov. Tako se lahko na primer zemljišča, ki se ne uporabljajo za pridelavo poljščin, ali opuščena zemljišča, kjer lastnik ni znan, prenesejo na združenje, da z njim gospodari.

Viri in več informacij:

www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/44/attach/l201621_agri.pdf (it), www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000321865&dateTexte (fr),
www.torinoelealpi.it/bando-ricerca-i-progetti-sul-territorio/ (it)