Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Kaj se lahko naučimo iz koronakrize?

01.09.2020 / alpMedia
Tudi v Alpah se postavlja vprašanje, kakšno bo življenje po koronakrizi. Vzporedno z oblikovanjem novih projektov je CIPRA zato pripravila anketo in tako preverila najnovejše razpoloženje anketirancev.
Image caption:
CIPRA je natančneje vzela pod drobnogled priložnosti in izzive, ki jih je alpskemu prostoru prinesla koronakriza.

Več kot tri četrtine anketirancev je potrdilo, da je koronakriza nanje vplivala, 68 odstotkov pa se jih je počutilo prikrajšane za svobodo, pogrešali so zlasti osebni stik. Ure v karanteni so si krajšali večinoma s kreativnimi aktivnostmi, kot so kuhanje in ročna opravila, uživali doma ali več časa posvetili branju in obiskom v naravi.

Na vprašanje, katere stranske učinke bi bilo treba ohraniti tudi po odpravi omejitvenih ukrepov, je 94 odstotkov vprašanih odgovorilo, da je to zmanjšanje obsega cestnega prometa, ki mu tesno sledi letalski promet. Po mnenju tri četrtine anketiranih bi se morala med ljudmi ohraniti večja solidarnost, sledijo ji tehnični pripomočki za delo na daljavo in fleksibilno upravljanje časa. 

Ukrepi, ki bi jih morali začeti takoj izvajati, so po oceni anketiranih namenjanje večje pozornosti domači trgovini (68 %), pogostejši spletni sestanki in manj potovanj (59 %) ter uporaba regionalnih in sezonskih proizvodov in izdelkov (42 %). Največji razvojni potencial v alpskem prostoru udeleženci vidijo na področjih, kot so narava, turizem in kmetijstvo. Za 70 % vprašanih so največji izzivi v turizmu, sledijo mobilnost ter obrt in industrija.

Anketo je izpolnilo 180 oseb iz vseh alpskih držav. Več kot polovica je svoj življenjski slog ocenila kot skladnega s trajnostnimi načeli, večina jih kupuje sezonske domače proizvode, izogibajo se embalaži in redno kolesarijo.

Poleg izvedbe kvalitativne ankete je CIPRA v celotnem alpskem prostoru opravila še pogovore z različnimi akterji. Analiza bo uporabljena kot podlaga za pripravo novih projektov ali modulov, ki se soočajo s priložnostmi in izzivi razvoja v alpskem prostoru.

Aktivnosti CIPREA: www.cipra.org/sl/aktualno/projekti

Detailed results of the Survey:

Dateien
Type Title
Results of the Corona Survey Results of the Corona Survey