Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Improgledališče Alpska Makroregija

30.04.2014
Je to komedija, farsa ali kriminalka? Vsebina alpske makroregije je v vsakem primeru zelo aktualna, igralska zasedba ugledna: kot si je zamislila EU, imajo v tej predstavi vlogo alpske države in regije, Alpska konvencija pa je ugledni posrednik znanja in informacij.
Image caption:
Bruessel (c) Thierry Roge

Prolog
V nemškem Mittenwaldu in švicarskem Bad Ragazu stopijo na oder alpske regije in izrazijo svojo zahtevo: Vzpostaviti želimo alpsko makroregijo. V smislu območij, ki se soočajo s podobnimi izzivi in imajo podobne potenciale. Tako je zapisano v scenariju Evropske unije, Lizbonski pogodbi. Kmalu zatem se na odru pojavi Alpska konvencija in zahteva makroregijo, ki si je za cilj postavila trajnostni razvoj in okolju prijazen razvoj alpskega območja. V igri želi nastopiti tudi program EU za območje Alp (Alpine Space).

Prvo dejanje: na prizorišče stopi CIPRA
Akterji kmalu začnejo improvizirati, brez režiserja in brez dramaturgije. Številni želijo imeti svojo vlogo, sodelovati v dialogu, postati protagonisti. Tudi CIPRA. Ta se zavzema za tiste, ki jim je grozilo, da bodo v množici političnih organov potonili: to je civilna družba. CIPRA oznani svojo zahtevo: v sodelovanje, ki sega prek osrednjega dela Alp, mora biti vključeno lokalno prebivalstvo in imeti od tega tudi korist. CIPRA zato v svoji različici scenarija zahteva, da v participativnem gledališču sodelujejo države, regije, Alpska konvencija, alpske mreže in sploh vsi, ki delujejo na alpskem območju in njegovem obrobju, ki meji na okoliške regije. Da bi bil napredek hitrejši, so regije na sceno pripeljale tudi države.

Drugo dejanje: klici iz občinstva
Na odru vlada precejšnja zmešnjava. Marsikdo meni, da civilna družba ne sme imeti samostojne vloge, in celo Alpska konvencija, ki ima že pripravljeno zasnovo temeljnih organizacijskih struktur in vsebin, se mora za svojo vlogo v redakcijskem odboru trdo boriti. CIPRA se zato s sedmimi alpskimi mrežami na srečanju v Bruslju in v medijih enotno zavzame za odprt proces ter za kakovostno in trajnostno življenje in gospodarjenje v alpski makroregiji. Nacionalna predstavništva CIPRE akterjem na odru odigrajo svoje ideje. CIPRA Avstrija želi s projektom Alpen.Leben prispevati k razvoju dobre upravljavske prakse.

Tretje dejanje: trenutek odločitve
Evropski svet sprejme 19. decembra 2013 sklep o pripravi evropske strategije za alpsko makroregijo in določi Evropsko komisijo za režiserja. Igra se začne. Kdo sme na oder? Kakšna vloga bo komu dodeljena? CIPRA se zavzame za vključevanje občanov in za makroregijo, ki se ob koncu predstave veseli stoječih ovacij.

Bettina Hug
CIPRA International

**************************************************************
Politično posredovanje na vseh ravneh
Evropska makroregija je območje, ki obsega različne države in regije, te pa med seboj povezujejo skupne značilnosti ali skupni izzivi. Makroregija temelji na ideji, da znotraj teh držav in regij obstajajo skupna prizadevanja za tesnejše sodelovanje in medsebojno usklajevanje, saj se bo tako na čezmejni ravni mogoče učinkovito in uspešno lotiti skupnih izzivov in jih tudi reševati. Prav tako morata biti cilj makroregije krepitev blaginje in kohezije, kar mora biti v skladu z evropsko strategijo gospodarske rasti Evropa 2020 in njenimi cilji, in s tem vzpostavitev trajnostne, razumne in vključujoče rasti. CIPRA in njene mreže želijo k izdelavi strategije za alpski prostor prispevati svoje izkušnje v prepričanju, da je alpska makroregija odlična priložnost za uveljavitev trajnostnega razvoja.
CIPRA se v vlogi soustanoviteljice Alpske konvencije zavzema za trajnostni razvoj tudi na drugih ravneh: v okviru Alpske konference okoljskih ministrov, Stalnega odbora, različnih platform in delovnih skupin. Prek odbora za preverjanje izvajanja Alpske konvencije CIPRA budno spremlja, kako pogodbenice Alpsko konvencijo v praksi dejansko uresničujejo. Vse te pomembne naloge lahko CIPRA opravlja zlasti zaradi finančne podpore Kneževine Lihtenštajn.
www.cipra.org/sl/alpska-politika

**************************************************************

Viri: Poročila o delu2013, CIPRA International, http://www.cipra.org/porocila-o-delu