Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Gospodarjenje z gozdovi mora biti trajnostno

16.03.2016
Italijanske regije, katerih del ozemlja leži na območju Alp, so se opredelile za trajnostno rabo lesne biomase in v ta namen tudi sklenile dogovor. Ta v praksi še ni zaživel.
Image caption:
Pri trajnostnem izkoriščanju gozdov je treba upoštevati ne le količino posekanega lesa, temveč tudi druge dejavnike, kot so dovozne poti ali povpraševanje po energiji. © CIPRA International

Kot predvideva osnovni koncept dogovora, ki je bil sklenjen 26. februarja 2016, povprečni letni posek količine lesne zaloge ne sme presegati količine, ki zraste v enem letu. S takim ukrepom želijo italijanske alpske regije optimirati sečnjo. Pri tem je treba upoštevati gospodarske potrebe gozdnega gospodarstva, po drugi strani pa tudi načela okoljske trajnostnosti. Les, pridobljen iz sečnje, se najpogosteje uporablja za proizvodnjo energije.

V verigi ustvarjanja dodane vrednosti lesne energije velja odvzem lesne zaloge za trajnostnega v primeru, ko ne presega količine lesnega prirastka, a v praksi to merilo pogosto ne zadostuje. Upoštevani morajo biti namreč tudi ekonomski dejavniki, kot so povpraševanje in ponudba na področju energije v določeni regiji ali pa ekološka občutljivost območja, kar pa se redko upošteva.  

Z vprašanjem, kako doseči trajnostnost pri proizvodnji energije iz obnovljivih surovin, so se ukvarjali tudi partnerji projekta recharge.green, v okviru katerega so v več pilotnih regijah preučevali konflikte, ki nastajajo med proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter ohranjanjem biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev. S programsko opremo sta možna kartiranje območja in preizkušanje možnosti za rabo določenega obnovljivega vira energije, ne da bi to vplivalo na ekološko vrednost, na ta način pa se na znanstveno podkrepljeni podlagi podpirajo in usmerjajo postopki odločanja v lokalni energetski politiki. CIPRA je aktivno sodelovala pri razvoju projekta, bila pa je tudi odgovorna za področje komuniciranja z javnostjo in organizacijo zasedanj.

Viri in več informacij na: www.regione.piemonte.it/foreste/it/937-firmato-l-accordo-interregionale-sul-prelievo-legnoso-in-ambito-boschivo.html (it), www.recharge-green.eu

shranjeno pod: alpMedia 02/2016