Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Stališče: Brez dialoga s civilno družbo ni okrevanja

03.06.2020 / alpMedia
Aktualna slovenska vlada želi omejiti pravice civilne družbe pri odločanju o okoljskih vprašanjih, a prav to, da bi krizo lahko obvladovala, potrebuje bolj kot kadarkoli prej, opozarja Špela Berlot, direktorica CIPRE Slovenija. Civilna družba namreč pravočasno opozarja na nepravilnosti in zgrešene razvojne trende pri ravnanju z naravnimi viri.
Image caption:
Špela Berlot, direktorica CIPRE Slovenija. (c) Katarina Žakelj

V Sloveniji se srečujemo z zakonodajnimi predlogi, ki zmanjšujejo pomen okoljevarstvene presoje investicij v gradbene projekte in v nasprotju z Aarhuško konvencijo, ki pogodbenice zavezuje, da v postopke odločanja v okoljskih zadevah vključijo javnost, otežujejo vključevanje nevladnih organizacij in drugih pritožbenikov v postopke pridobivanja okoljevarstvenih soglasij. Nevladne organizacije niso nasprotniki razvoja, temveč so izraz interesa lokalnih skupnosti. S svojimi dejavnostmi zagovarjajo razvoj in naložbe, ki krepijo lokalne skupnosti, varujejo naravne vire ter zagotavljajo zdravo okolje tudi v prihodnje.

Gradbeništvo in naložbe imajo mnogotere kratkoročne pozitivne učinke na gospodarsko okrevanje, vendar se je treba odločati za takšne investicije, ki bodo poleg reševanja gospodarske krize prispevale tudi k reševanju podnebne in biotske krize 21. stoletja. Gospodarsko okrevanje po epidemiji Covid-19 naj zato ne bo izgovor za neupoštevanje vzpostavljenih evropskih in nacionalnih okoljskih in družbenih standardov ter zavez.

Nevladne okoljske organizacije so delček družbene sestavljanke in s svojim delovanjem vsaj deloma pripomorejo k uravnoteženju teženj kapitala ter politike v smeri zelenih politik in boljše prihodnosti. Spoštovanje vloge nevladnih organizacij pomeni spoštovanje dialoga s civilno družbo, ki pa je v časih soočanja s podnebno in okoljsko krizo še bolj pomembno.

Doseganje trajnostnih ciljev, ki smo si jih postavili kot država ter kot evropska in svetovna skupnost, lahko dosežemo zgolj z usklajenim delovanjem političnih, gospodarstvenih, civilno-družbenih in drugih struktur. Z izražanjem podpore nevladnim naravovarstvenim in okoljevarstvenim organizacijam, ki bdijo nad odločevalci, podajajo predloge za zelene politike in glasno opozarjajo na napake, pa posamezniki prispevamo k prepotrebnemu dialogu odločevalcev s civilno družbo. Tako podpora nevladnim organizacijam pomeni tudi podporo podnebnim ciljem, trajnostnemu razvoju ter družbeni pravičnosti.

shranjeno pod: alpMedia 4/2020, Stališče