Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Avstrijska pot v makroregijo

29.08.2014
Strategija EU za alpsko makroregijo odpira vprašanja tudi na nacionalni ravni in Avstrija se z njimi sooča v transparentnem, odprtem procesu. K temu prispeva tudi projekt Alpen.Leben, ki želi navsezadnje tudi okrepiti vlogo Alpske konvencije.
Image caption:
Kdo odloča? Vključitev velikih metropol v makroregijo bo spremenila pogled na Alpe. (c) funky1opt, flickr

Ko so nekatere – in to najbogatejše – alpske regije o svoji pobudi za pripravo makroregionalne strategije začele prepričevati matično državo in poleg te še EU, je bila CIPRA Avstrija glede tega precej skeptična. Kot nekdanja pobudnica Alpske konvencije je bila s konvencijo zelo povezana, preveč problematični so se ji zdeli tudi učinki: ali naj o usodi 14 mio. dejanskih prebivalcev Alp na koncu odloča 70 mio. ljudi z razširjenega alpskega območja? Ali lahko v takem procesu sploh pričakujemo solidarnost pri izravnavi razlik, in sicer tako znotraj Alp kakor tudi med osrednjim delom alpskega območja in alpskim predgorjem z velikimi aglomeracijami? Čeprav Alpska konvencija obstaja že več kot dve desetletji, pa sta njena prepoznavnost in poznavanje njenih potencialov pri oblikovalcih odločitev in prebivalcih vse prej kot zadovoljiva. Tako stanje bo treba izboljšati, kajti zaradi Alpske konvencije je v zadnjih dveh desetletjih za alpsko območje nastala posebna struktura, ki je edinstvena v svoji vrsti, zato bi bilo nepremišljeno, če bi tak dosežek zanemarili. S projektom Alpen.Leben želi Avstrija ugotoviti, kolikšen je potencial oziroma dodana vrednost alpske makroregije z vidika Alpske konvencije, opozoriti na njene možnosti in s tem zgledom pojasniti prednosti tovrstne mednarodne pogodbe (gl. uokvirjeno besedilo). CIPRA Avstrija ima pri tem vlogo informacijske in komunikacijske platforme, si pa obenem prizadeva prispevati tudi strokovno znanje ter ima skupaj s CIPRO International in drugimi nacionalnimi predstavništvi povezovalno vlogo med civilno družbo in alpskim predgorjem. Med drugim se pripravlja model vodenja, ki bo temeljil na pristopu od spodaj navzgor in bo orisal potencialno součinkovanje osrednjega alpskega prostora, alpskega predgorja in zunajalpskih metropol. V obsežnem dokumentu s ključnimi temami – v smislu Alpske konvencije in pripadajočih izvedbenih protokolov – bo CIPRA Avstrija v makroregionalni proces vključila še teme, ki so usmerjene v prihodnost. Avstrija s transparentnim in participativnim načinom delovanja izstopa na mednarodni ravni. Urad zveznega kanclerja, Zvezno ministrstvo za zunanje zadeve, Zvezno ministrstvo za okolje, kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo, zvezne dežele, Alpska konvencija, socialni partnerji, Avstrijska prostorska konferenca, program Območje Alp in CIPRA Avstrija kot predstavnica civilne družbe si prizadevajo za isti cilj, izmenjujejo si informacije ter skupaj pripravljajo vsebine in strategije. Tako odprta in transparentna izmenjava znanj bo pripomogla k temu, da lahko soudeleženi odpravijo predsodke, in da se evropski projekt prihodnosti, tj. alpska makroregija, ki je še abstrakten in nedodelan, lahko spremeni v konstruktiven skupen proces.

KONČNI REZULTAT ŠE NI ZNAN

Ali Avstrija izkušnje, ki jih je pridobila v nacionalnem procesu, lahko posreduje tudi drugim, je odvisno od tega, kako fleksibilno bo proces oblikovan na mednarodni ravni. Številna vprašanja, ki so bila predlagana s projektom Alpen.Leben, so na prednostnem seznamu za vključitev v prihodnjo strategijo – pomembno je, da se konkretizirajo v akcijskem načrtu in fazi izvajanja. Nekatera vprašanja ostajajo odprta: kakšna je vsebinska vloga Alpske konvencije in civilne družbe, kakšen je njun pomen, ali bo za večstopenjsko vladanje izbran pristop „od zgoraj navzdol“ ali „od spodaj navzgor“. Če v tem procesu ne bo uspelo zagotoviti jasnosti in pridobiti ljudi za to strukturo alpske makroregije, je le malo možnosti za uspešno izvajanje. Če volja po oblikovanju tega procesa na odprt, transparenten in fleksibilen način obstaja tudi na mednarodni ravni, se bo pokazalo že v naslednjih mesecih, in sicer v načinu, kako bodo Komisija EU in alpske države organizirale nadaljevanje procesa po opravljeni fazi posvetovanj o osnutku besedila strategije EU za alpsko makroregijo.

Josef Essl
vodja projekta Alpen.Leben, CIPRA Avstrija

Christian Baumgartner
član odbora CIPRE Avstrija in namestnik podpredsednika
CIPRE International

----------------------------------------------------------------

PREGLEDNOST I N I ZMENJAVA
Po pooblastilu Zveznega ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in vodno gospodarstvo CIPRA Avstrija v okviru projekta Alpen. Leben analizira odnos Alpske konvencije do strategije EU za alpsko makroregijo in pripravlja priporočene ukrepe za uspešno integracijo Alpske konvencije. Med predstavniki okoljskega ministrstva, urada zveznega kanclerja, zunanjega ministrstva, zveznih dežel, znanosti, Alpske konvencije in nevladnih organizacij poteka v obliki različnih dogodkov redna izmenjava izkušenj in spoznanj o ključnih temah, ki jih obravnava projekt. S trenutnim potekom procesa in rezultati se z izvajanjem ukrepov informiranja in obveščanja seznanjajo tudi drugi zainteresirani. Izvajanje projekta Alpen.Leben, ki bo trajal poldrugo leto do septembra 2014, finančno podpira program za razvoj podeželja v letih 2007-2013.
www.cipra.at (de)

Revija Alpe na odru je brezplačno objavljena na: http://www.cipra.org/alpe-na-odru