Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Novice

Aktivna in zdrava pot na delo

14.12.2022 / Maya Mathias, CIPRA International
Več aktivne mobilnosti pri vsakodnevnem delu prinaša koristi tako našemu zdravju kot tudi podnebju – pod tem geslom so Lihtenštajn, švicarski Sankt Gallen in avstrijski Vorarlberg sodelovali v triletnem Interregovem projektu AMIGO in se tako zavzeli za spodbujanje gibalno aktivnejšega delovnega vsakdanjika dnevnih migrantov. Konferenca, ki je potekala ob zaključku projekta novembra 2022 v Triesnu/LI, je pokazala, kakšne spremembe so bile dosežene v gibalnem vedenju udeležencev projekta.
Image caption:
Za gibalno aktivnejši delovni vsakdanjik – zaključna konferenca projekta AMIGO je potekala 24. novembra v Triesnu/LI. © Caroline Begle, CIPRA International

Prihranek 350 ton CO2 in za 6 odstotkov manjša uporaba avtomobila za vožnjo na delo: to je pokazala anketa, opravljena med približno 1500 zaposlenimi v avstrijskih in lihtenštajnskih podjetjih, ki so sodelovala v pilotnem projektu AMIGO. Ukrepi za spodbujanje mobilnosti so bili za približno 40 odstotkov vprašanih priložnost, da so se pogosteje odločili za vožnjo s kolesom ali sredstvi javnega prevoza ali za skupinske prevoze. Kot ocenjuje Daniel Zadra, član vorarlberške deželne vlade, se je raznolikost projekta AMIGO izkazala za koristno: »Pristop, prilagojen ciljni skupini, in kombinacija ukrepov iz vedenjske ekonomije, športne in okoljske psihologije sta bila za doseganje postavljenega cilja bistvenega pomena.«

Več gibanja za zdravje in podnebje

»Kneževina Lihtenštajn, avstrijska zvezna dežela Vorarlberg in švicarski kanton Sankt Gallen so se v triletnem čezmejnem projektu Interreg AMIGO z izvajanjem širokega nabora ukrepov zavzemali za dejavno spodbujanje zdravega, podnebju prijaznega in gibalno aktivnega načina prevoza na delo in z dela. Skupaj s CIPRO International, vorarlberškim inštitutom za energijo (Energieinstitut Vorlarlberg) in podjetjem aks Gesundheit so med drugim razvili pilotni program beWEGt. V okviru tega programa so podjetja svoje zaposlene spodbudila k temu, da so bili letos poleti 12 tednov gibalno aktivnejši. Skoraj 80 odstotkov anketiranih udeležencev je prepričanih, da je program beWEGt v njihovo vsakdanje življenje vnesel več aktivnosti, predvsem pa je bila koristna in spodbudna podpora notranjih trenerjev. Projektni cilj, tj. povezovanje upravljanja mobilnosti in promocije zdravja na delovnem mestu, je podprla tudi Graziella Marok - Wachter, članica lihtenštajnske vlade: »Program beWEGt je odlična priložnost tako za povezovanje obstoječega upravljanja mobilnosti s strani deželne uprave z novimi pristopi kot tudi za pridobivanje izkušenj.«

Zaključna konferenca projekta AMIGO: za aktivnejši vsakdanjik

Pri ljudeh, ki na teden približno tri ure pešačijo ali poldrugo uro kolesarijo, se tveganje za prezgodnjo smrt zmanjša za približno 10 odstotkov. Na zaključni konferenci projekta AMIGO 24. novembra 2022 v Triesnu/LI je profesorica Sonja Kahlmeier s švicarske visoke strokovne šole (Fernfachhochschule Schweiz) opozorila, da več gibalne aktivnosti pozitivno učinkuje na zdravje in zmanjšuje zdravstvena tveganja za, denimo, srčno-žilna obolenja, zasebna predavateljica dr. Katharina Gangl z dunajskega Inštituta za visoke študije (Institut für Höhere Studien) pa je pojasnila, kako vedenjska ekonomija prispeva k preobratu v prometnem sektorju – kdor aktivno oblikuje družbene norme, referenčne spodbude ali standarde, bo pripravljen spodbujati trajnostno vedenje.

Analiziranje podatkov, zbiranje idej, preskušanje rešitev v praksi: logika startup scene je uporabna tudi v boju proti podnebni krizi, je v svojem predavanju poudaril Mark Stoffel, ustanovitelj in direktor podjetja 42hacks.com, ki si za hitre in učinkovite spremembe vedenja ljudi na področju mobilnosti prizadeva z analizo anonimiziranih podatkov o gibanju mobilnih telefonov, z organizacijo dogodkov, namenjenih skupnemu in ustvarjalnemu reševanju določenega problema (hekatoni), ter z eksperimenti na področju mobilnosti. Program je okoli 70 udeležencem konference AMIGO ponudil priložnost za razpravo, sodelovanje na delavnicah in dodatne kratke predstavitve, namenjene poglobitvi poznavanja obravnavanih tem. Izvajanje projekta AMIGO je finančno podprl Interregov program Alpski Ren – Bodensko jezero – Visoki Ren.