Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Zakljucno porocilo delovne skupine za snežne plazove, poplave, usade in zemeljske plazove

22.10.2003
Po pooblastilu Alpske konference je interna delovna skupina opravila analizo velikih naravnih ujm v alpskem prostoru v letih 1999 in 2000, na podlagi te analize pa sprejela ustrezne sklepe za obmocje Alp.
Porocilo delovne skupine z naslovom "Velike naravne ujme v alpskem prostoru", ki je bilo predloženo na zadnji seji Stalnega odbora Alpske konference, je na voljo v vseh štirih alpskih jezikih (nem., fr., it., slov.) in vsebuje priporocila za ucinkovito varstvo pred naravnimi nesrecami.
Vir in nadaljnje informacije: www.convenzionedellealpi.org/ (de/fr/it/sl)